BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rydzewska-Włodarczyk Marzena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Infrastruktura etyczna jako przedmiot kontroli zarządczej w administracji publicznej
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 72, s. 157-172, tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Kontrola zarządcza w praktyce
Keyword
Kontrola zarządcza, Etyka zawodowa, Administracja publiczna
Management control, Professional ethics, Public administration
Note
streszcz.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia infrastruktury etycznej dla sprawnej realizacji funkcji kontrolnych w jednostkach administracji publicznej. Celem szczegółowym opracowania jest analiza zagadnień pomiaru jakości infrastruktury etycznej z użyciem metod kwestionariuszowych i opracowanie propozycji kwestionariusza oceny tej infrastruktury. Metodologia badania - Zastosowano metodę opisową, analizy aktów prawnych oraz studiów literaturowych. Wynik - W artykule przedstawiono istotę etyki zawodowej pracowników administracji publicznej, jak również pojęcie i elementy infrastruktury etycznej w administracji publicznej oraz zagadnienia pomiaru stanu infrastruktury etycznej. Przeprowadzone badania literaturowe pozwoliły zestawić cechy pracowników administracji publicznej warunkujące profesjonalne i etyczne zachowania w miejscu pracy. Oryginalność/Wartość - Przeprowadzona analiza zagadnień pozwoliła na opracowanie propozycji kwestionariuszy oceny stanu infrastruktury etycznej jednostki w wybranych obszarach stanowiących zagrożenia dla działań nieetycznych. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bertók J., Promowanie postawy etycznej w służbie publicznej - doświadczenia państw OECD, http://www. antykorupcja.gov.pl/ak/analizy-i-raporty/oecd/3529,Promowanie-postawy-etycznej-w-sluzbie-publicznej-dos wiadczenia-panstw-OECD.html, s. 53 [15.03.2014]
 2. Bogucka I., Pietrzykowski T. (2012), Etyka w administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa.
 3. Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J. (2005), Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wrocław.
 4. Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego (2004), red. I. Filek, MSAP Akademii Ekonomicznej, Warszawa.
 5. Etyka w działalności jednostki samorządu terytorialnego, http://doskonaleniekadr.fundacjaprym.pl/ platforma/wpcontent/ uploads/downloads/2012/06/etyka-w-JST.pdf, s. 4 [15.03.2014].
 6. Fenrych P. (2013), Etyka w działaniu urzędnika publicznego, w: Przeciwdziałanie korupcji w praktyce. Polityka antykorupcyjna w polskiej administracji publicznej, C. Trutkowski, P. Koryś, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.
 7. Griffin R. (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 8. Hoffman E. (2002), Psychological Testing at Work: How to Use, Interpret, and Get the Most Out of the Newest Tests in Personality, Learning Styles, Aptitudes, Interests, and More!, McGraw-Hill Ryerson.
 9. Kieżun W. (1998), Sprawne zarządzanie organizacjami, SGH, Warszawa.
 10. Kudrycka B. (1995), Dylematy urzędników administracji publicznej, Temida 2, Białystok.
 11. Kulesza M., Niziołek M. (2010), Etyka służby cywilnej. Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Kwiatkowska M. (2007), Kodeksy etyczne w samorządach. Wnioski po akcji "Przejrzysta Polska", w: Etos Urzędnika, red. D. Bak, Warszawa.
 13. Pracownik samorządowy chce być bardziej samodzielny, Serwis Samorządowy, http://www.samorzad.lex. pl/czytaj/-/artykul/pracownik-samorzadowy-chce-byc-bardziej-samodzielny-1 [12.10.2013].
 14. Pyrek R. (2004), System ocen pracowników - cele, procedura i instrumentarium, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 6.
 15. Rydlewski G. (2001), Służba cywilna w Polsce, Scholar, Warszawa.
 16. Sidor-Rządkowska M. (2000), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 17. Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej: wybrane zagadnienia (1989), red. R.Ł. Drwal, UMCS, Lublin.
 18. Trutkowski C., Koryś P. (2013), Przeciwdziałanie korupcji w praktyce. Polityka antykorupcyjna w polskiej administracji publicznej, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.
 19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
 20. Wypler W. (2010), Kontrowersje wokół problematyki kwestionariuszowego pomiaru uczciwości. Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, nr 16.
 21. Zbiegień-Maciąg L. (1996), Etyka w zarządzaniu. Wyd. CIM, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu