BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szafran Julia
Title
Przestrzeganie kodeksu etyki audytora wewnętrznego w świetle badań ankietowych
Complying with the Internal Auditor's Ethical Code According to the Questionnaire Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 72, s. 195-209, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Kontrola zarządcza w praktyce
Keyword
Audyt wewnętrzny, Badanie audytorskie, Kodeks etyki, Badania ankietowe
Internal audit, Audit research, Code of ethics, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Ocena przestrzegania kodeksu etyki przez audytorów wewnętrznych w ocenie pracowników jednostek audytowanych. Metodologia badania - Badania ankietowe skierowane do 50 jednostek Wynik - Zasady wyznaczone w kodeksie etyki audytora wewnętrznego zostały potwierdzone przez ankietowanych. Oryginalność/Wartość - Ankiety w zakresie przestrzegania etyki audytora nie są przeprowadzane. Jest to opracowanie pionierskie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The assessment of complying with the auditor's ethical code in the eyes of audit units' employees. Design/Methodology/approach - Questionnaire research conducted on 50 units. Findings - Rules set by the internal auditor's ethical code were confirmed by the respondents. Originality/value - Questionnaire research of complying with the auditor's ethics has not been conducted. The study has a pioneering character. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czerwiński K. (2013), Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa.
  2. Kodeks etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 16 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 r., Dz. Urz. Min. Fin. nr 9, poz. 70.
  3. Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, w: Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin., poz. 15.
  4. Moeller M. (2013), Nowoczesny audyt wewnętrzny, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu