BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parzych Krzysztof (Akademia Pomorska w Słupsku)
Title
Uwarunkowania i ocena potencjału turystycznego województwa podlaskiego
Determinants and Evaluation of the Podlaskie Province Tourist Potential
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 173-182, rys., tab.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Rozwój turystyki, Województwo
Tourism development, Voivodship
Note
streszcz., summ.
Abstract
Potencjał turystyczny jest najczęściej definiowany jako wszelkie elementy przyrodnicze i antropogeniczne oraz zachowania człowieka, które mogą stać się bodźcem dla rozwoju turystyki1. W szerokim rozumieniu tego określenia, elementami potencjału turystycznego są istniejące walory turystyczne, zarówno naturalne, jak i antropogeniczne walory recepcyjne miejsca, na które składają się wszelkie elementy zagospodarowania turystycznego oraz dostępności komunikacyjnej, jak i całe otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze, stwarzające przesłanki dla pojawienia się w danym miejscu ruchu turystycznego. Zdaniem J. Kaczmarka, A. Stasiaka i B. Włodarczyka na potencjał turystyczny składają się zasoby strukturalne (walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne, dostępność komunikacyjna) oraz zasoby funkcjonalne (ekonomiczne, polityczne, kulturowe, społeczno- -demograficzne, psychologiczne, technologiczne, ekologiczne)2. Pojęcie potencjału turystycznego jest terminologicznie bliskie pojęciu atrakcyjności turystycznej, znacznie częściej używanemu w literaturze przedmiotu3. W artykule podjęto zagadnienie potencjału turystycznego obszaru województwa podlaskiego wraz z jego oceną dla potrzeb rozwoju turystyki.(fragment tekstu)

In the article was taken an issue of the tourist potential exemplified by podlaskie province. The podlaskie province is situated in the north east part of Poland area. This is the region very attractive for tourism thanks to the lakes, forests and big national parks. For the analysis of the tourist potential used the method of bonitation. For this purpose selected 31 virtues connected with the natural and anthropogenic virtues, tourist development and with tourist movement. Basing on these virtues the bonitation's maps were constructed. The analysis of the tourist potential of the podlaskie province showed the concentration of the natural and anthropogenic potential in the communes located in the lake regions of the north east and north west part of the province. The next in the line the communes surrounded Białystok and in the limits of the Biebrzanski National Park have the big tourist potential. Besides it Białowieża is the commune with big potential of the tourist virtues and infrastructure. The analysis of the tourist movement showed the most visited communes are dispersed in the province area. The total indicator of the tourist potential showed the most attractive communes are concentrated in the north east of the province (Nowinka, Płaska, Krasnopol, Augustów), the next in the line in the surroundings of the province's capital Białystok (Wasilków, Supraśl). Besides it Łomża, Piątnica, Rajgród, Goniądz and Białowieża are the communes with the big tourist potential.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005
  2. A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2002; Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007
  3. A. Matczak, Województwa o funkcji turystycznej a obszary o skażonym środowisku geograficznym w Polsce, "Turyzm" t. 5, z. 1
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu