BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rapacz Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Gryszel Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Jaremen Daria E. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Potencjał turystyczny uzdrowiska Świeradów-Zdrój
Tourist Potential of Świeradów Zdrój Spa Resort
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 193-207, tab.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Lecznictwo uzdrowiskowe, Rynek turystyczny, Rozwój turystyki, Turystyka zdrowotna
Health spa, Tourism market, Tourism development, Health tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obserwacja rynku turystycznego w Polsce pozwala zauważyć zachodzące na nim znaczące zmiany. Jedną z nich jest wzrost zainteresowania turystów ofertą uzdrowiskową, co powoduje, że wśród różnych rodzajów i form turystyki turystyka uzdrowiskowa charakteryzuje się bardzo dużymi perspektywami rozwoju. Zainteresowani ofertą uzdrowisk są nie tylko ludzie starsi, korzystający ze skierowań m.in. Narodowego Funduszu Zdrowia. Wśród nich znajdują się coraz częściej tacy, którzy nie wyobrażają sobie życia bez podróży turystycznych, nawet u jego schyłku. Zmieniają oni jedynie cele i kierunki podróżowania. Nowym segmentem rynku usług uzdrowiskowych są osoby w sile wieku, osoby, które jeszcze nie odczuwają żadnych dolegliwości ani nie cierpią na choroby, niemniej jednak są one coraz bardziej świadome upływu czasu i konieczności wczesnej dbałości o swoje zdrowie. Osoby te zaczynają systematycznie dbać o stan zdrowia w stosunkowo młodszym wieku niż poprzednie pokolenia. Do tego segmentu należą często ludzie w średnim wieku i młodzi, aktywni zawodowo, czasami bardzo zapracowani, przemęczeni i odczuwający stres, a jednocześnie dysponujący odpowiednio wysoką siłą nabywczą, umożliwiającą im korzystanie z bądź co bądź relatywnie drogich usług uzdrowiskowych. Płacą za nie wysoką ceną, ale jednocześnie żądają oferty wysokiej jakości usług.(fragment tekstu)

Świeradów Zdrój is a classical example of a spa resort commune facing increasing competition. The hereby paper constitutes a case study, the objective of which is to analyze tourist potential of Świeradów Zdrój, both in a static and dynamic system. Such analysis required presenting tourist advantages of the commune (including spa resort oriented ones), tourism management, and also brief analysis of tourist traffic, as the background for presenting tourism potential components of the spa resort and to indicate growing interest in it from both the residents and foreign tourists. Information required for the study were collected based on Regional Data Bank resources subject to Central Statistical Office supervision, based on reviewing promotional materials and web sites of the town and entities functioning in the spa resort, as well as on the basis of analyzing strategic planning documents of Świeradów Zdrój.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003
  2. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, albo jak organizować poznawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002
  3. R. Kincel, U szląskich wód, Oficyna Silesia, Racibórz
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu