BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drab-Kurowska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Poziom technologi informatycznych w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego
The Levels of use of Technology in the Comapnies of Zachodniopomorskie Province
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 153-160, rys.,tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Technologie teleinformatyczne, Przedsiębiorstwo, Województwo
Information and communication technologies, Enterprises, Voivodship
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wyposażenie coraz większej liczby przedsiębiorstw w komputery jest często postrzegane jako jedna z głównych cech charakteryzujących rozwój społeczeństwa informacyjnego. Jak już wcześniej wskazano, komputeryzacja stanowi podwaliny rozwoju współczesnej gospodarki. Jednakże analiza materiału badawczego wykazała, iż absorpcja nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach jest nierównomierna. Występują znaczne dysproporcje pomiędzy firmami w zależności od ich wielkości oraz pod względem prowadzonej przez nie działalności. Im większe przedsiębiorstwo, tym technologie informatyczne znajdują szersze zastosowanie. Liderami w wykorzystaniu ICT są firmy z branży informatycznej, sektora finansowego oraz prowadzące działalność filmową, radiową i telewizyjną(fragment tekstu)

The New Economy is characterized by the role of information, the dynamically developing information technologies as well as the globalization processes. This article describes using level of the new technologies in the companies of Zachodniopomorskie province.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Afuah A., Tucci Ch. L., Biznes internetowy, Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  2. Domański R., Przestrzenna transformacja gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  3. Gregor B., Stawiszyński M., E-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz- Łódź 2002.
  4. Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Wyniki badań statystycznych z lat 2004- 2007, GUS, Warszawa 2008.
  5. Szapiro T., Ciemniak R., Internet - nowa strategia firmy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 1999.
  6. Województwo zachodniopomorskie w liczbach, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu