BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gutowski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Determinanty warunkujące rozwój internetu w Polsce w aspekcie decyzji podejmowanych przez klientów indywidualnych
Determinants of Development of Internet in Poland in Aspect of Decision Individual Customers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 233-242, rys.,tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Rozwój, Internet, Klient
Development, Internet, Customer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynek usług telekomunikacyjnych stymulowany dynamicznym rozwojem technologii teleinformatycznych, świadomości społecznej oraz wysokimi dochodami ze świadczenia tych usług, rozwija się w bardzo dużym tempie. Dostępne urządzenia oraz coraz to nowocześniejsze media transmisyjne dają podstawę do oferowania przez operatorów coraz szerszego wachlarza usług telekomunikacyjnych, zarówno tych tradycyjnych, jak również w zakresie transferu danych i nowoczesnych usług społeczeństwa informacyjnego(fragment tekstu)

The determinants of development of Internet in Poland are related with many aspects. The essence of the article is a analysis decisions of individual customers. All customers act in surroundings from which dependent their decisions. Article represents general model of this surroundings, and the strengths working in this surroundings. Author showed, with creators of telecommunicational surroundings are most important for private customer and for process of development Internet in Poland.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Babis H., Wprowadzenie do ekonomiki firmy telekomunikacyjnej, praca zbiorowa pod red. H. Babisa, Wyd. Fundacja na Rzecz Rozwoju US, Szczecin 1999.
  2. Garbarki L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny w nowoczesnej firmie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
  3. Gutowski P., Model otoczenia klienta indywidualnego na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, w: Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, red. H. Babis, Szczecin 2008
  4. Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z.o.o., Poznań 2005.
  5. Maslow A., A Theory of Human Motivation, w: Psychological Review, lipiec 1943.
  6. Otoczenie rynkowe, artykuł dostępny w Internecie pod adresem: http://pl.tpr. pl/Display.aspx?MasterId=029f5b70-baab-4f0f-b4cd-d8aa3d0b4ed&NavigationId =1074
  7. Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 roku. Klienci indywidualni, Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z.o.o., Sopot, grudzień 2009.
  8. Zajączkowski M., Marketing współczesny. Pryncypia - produkt - cena, Szczecin 2001
  9. Zych A., Dwa oblicza telekomunikacji, artykuł dostępny w Internecie pod adresem: http://globaleconomy.pl/content/view/223/57
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu