BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Figiel Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Wizerunek kraju i przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych - wzajemne relacje
Relations Between Country of Origin Image and Corporate Image on International Markets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 101-112, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Keyword
Wizerunek państwa, Wizerunek przedsiębiorstwa, Rynki międzynarodowe
Image of the country, Company image, International market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorstwo podejmując działania na nowym rynku zagranicznym, stoi wobec dylematu, czy budować swoją pozycję rynkową w oparciu o wizerunek kraju, z którego pochodzi, czy też o wizerunek marki. Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy wizerunkiem kraju pochodzenia przedsiębiorstwa a wizerunkiem samego przedsiębiorstwa oraz dostarczenie informacji, które mogą być wykorzystane przy formułowaniu strategii na rynku zagranicznym.(abstrakt oryginalny)

Companies expending into international markets face several managerial decision problems. One of them is whether to build its competitive advantage based on brand image or country of origin image. The aim of this paper is to present some of the relations between country of origin image and corporate image on international markets, as well as provide information that can be utilized in international strategy formulation process.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. R. Gaedeke, Consumer Attitudes Toward Products "Made in" Developing Countries, "Journal of Retailing" 1973, vol. 49, no. 2, s. 78.
  2. A. Figiel, Etnocentryzm konsumencki - produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa 2004.
  3. H. Niss, Country of Origin Marketing over the Product Life Cycle, "European Journal of Marketing" 1996, no. 3.
  4. A. Ryttel, Rola efektu kraju pochodzenia w strategii marketingowej, "Marketing i Rynek" 1999, nr 7, s. 17.
  5. C.M. Han, Country Image: Halo or Summary Construct? "Journal of Marketing Research" 1985, May, s. 25.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu