BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wędrowska Ewa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Ilościowe i jakościowe koncepcje informacji
One more about the Nature of Information
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 49-56, bibliogr. 14 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Informacja
Information
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest dokonanie analizy koncepcji informacji uwzględniających jej złożoność i wieloaspektowość poprzez przegląd najbardziej fundamentalnych i spójnych teorii. Obok koncepcji syntaktycznej, semantycznej i pragmatycznej w artykule przedstawiono koncepcję infologiczną.(fragment tekstu)

Currently, the notion of information is one of the most fundamental and important notions in contemporary philosophy and biology as well as social and economic sciences. Each of those disciplines defines it in its own way as a consequence of its characteristics and needs. This causes that the notion of information is becoming one of the notions that are not exhaustively defined by any formal definition. The paper presents the outline of the most universal concepts of information starting with the syntactic, through the semantic and pragmatic to the currently proposed datalogic and infologic concepts.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Afanasjew W. G., Rola informacji w procesie sterowania społeczeństwem, PWN, Warszawa 1978.
 2. Coombs C. H., Dawes R. M., Tversky A., Wprowadzenie do psychologii matematycznej, PWN, Warszawa 1977
 3. Głuszkow W., Wstęp do cybernetyki, KiW, Warszawa 1967.
 4. Grünwald P. D., Vitányi P. M., Kolmogorov Complexity and Information Theory, Journal of Logic, Language and Information 12, 2003.
 5. Kołmogorow A.N., Kłogiczeskim osnowam tieorii informacii i tieorii wierojatnostiej, Problemy pieriedaczi informacii, T. V, 1969.
 6. Kowalczyk E., Człowiek w świecie informacji, Książka i Wiedza, Warszawa 1974.
 7. Kowalczyk E., O istocie informacji, WKŁ, Warszawa 1986.
 8. Oleński J., Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa 2001.
 9. Radzikowski W., Systemy informatyczne w organizacji i zarządzaniu, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1981.
 10. Shannon C.E., The mathematical theory of communication, Bell System Technical Journal 27, 1948.
 11. Stefanowicz B., Metody i techniki programowania komputerów; PWE; Warszawa 1987
 12. Stefanowicz B., Różnorodność informacji, Wiadomości Statystyczne nr 4, GUS, Warszawa 1996.
 13. Stefanowicz B., Wstęp do informatyki, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1999
 14. Wędrowska E., Datalogiczne aspekty informacji w procesach analizy zasobów informacji statystycznej, Informatyka Ekonomiczna 6, PN Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu