BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciechowska Karolina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Ocena ankietowa jakości szkolenia w zakresie certyfikatu ECDL
Questionnaire Based ECDL Certificate Training Quality Evaluation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 57-63, tab., rys.,bibliogr. 4 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Szkolenie pracowników, Certyfikaty
Manpower training, Certificate
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest dokonanie analizy koncepcji informacji uwzględniających jej złożoność i wieloaspektowość poprzez przegląd najbardziej fundamentalnych i spójnych teorii. Obok koncepcji syntaktycznej, semantycznej i pragmatycznej w artykule przedstawiono koncepcję infologiczną(fragment tekstu)

The paper presents the ECDL certificate training quality evaluation based on the questionnaire returned by beneficiaries of the project devoted to information society development. The paper draws attention to the issue of importance of possessing the basic computer skills in the present times. Project beneficiaries evaluated both the suitability of skills acquired and the methods of training them in those skills. As indicated by the results of the questionnaire based study, the ECDL training allows acquiring the knowledge on numerous modern information technologies and expanding the knowledge on already known and used software by presenting many new options and applications of that software. Additionally, the paper draws attention to the fact that in addition to the knowledge that was transferred to the beneficiaries, they obtained the ECDL certificate confirming the knowledge they have acquired.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Glaza D., Wędrowska E., Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w województwie warmińsko-mazurskim, fakty i liczby, w: Współczesne aspekty informacji, red. Goliński J., Krauze K., SGH, Warszawa 2008
  2. Kasprzak T., Lasek M., Nauczanie informatyki na studiach ekonomicznych, Ekonomia nr 3, 2001.
  3. www.ecdl.com.pl
  4. www.pti.org.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu