BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skonieczny Jan (Politechnika Wrocławska), Kroik Janusz (Politechnika Wrocławska)
Title
Ścieżki rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Development Paths of Information Society
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 113-119, bibliogr. 14 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Rozwój
Information society, Development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie różnych modeli społeczeństwa informacyjnego, takich jak: korporacyjne społeczeństwo informacyjne, sieciowe społeczeństwo informacyjne, sieciowe społeczeństwo dobrobytu (model fiński) i twórcze społeczeństwo informacyjne, oraz ocena możliwości realizacji tych koncepcji w Polsce.(fragment tekstu)

The paper presents concepts of information society such as: corporate information society, net information society, welfare information society (Finnish model) and creative information society. Based on the analysis of concepts and results published in the report "Poland 2030", authors evaluated ways of creating information society in Poland.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowska S. (red.), Zarządzanie talentami, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.
 2. Boschma R.M., Fritsch M., Creative Class and Regional Growth in Europe, w: The Future of European Regions, Ministry of Regional Development, Warsaw 2007.
 3. Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003
 4. Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 5. Castells M., Himanen P., Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
 6. Dąbrowska A., Janoś-Kresło, M., E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009
 7. Florida R., The flight of the creative class. The new global competition for talent, Harper Collins Publishers Inc., New York 2005.
 8. Galbraith K., Społeczeństwo dobrobytu - państwo przemysłowe, PIW, Warszawa 1973
 9. Gołaszewska M., Filozoficzne kłopoty z tolerancją. Esej na temat triady: tolerancja - indyferentyzm - fanatyzm, w: Tchorzewski A., Wołoszyn-Spirka W. (red.), Tolerancja jako wartość i problem edukacyjny, Wydawnictwo WERS, Bydgoszcz 2000
 10. Michalik M., Tolerancja - problem teoretyczny i praktyczny, w: A. Tchorzewski, Wołoszyn-Spirka W. (red.), Tolerancja jako wartość i problem edukacyjny, Wydawnictwo WERS, Bydgoszcz 2000
 11. Okoń-Horodyńska E. (red.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2004
 12. Szewczyk A., Zjawiska towarzyszące powstaniu społeczeństwa informacyjnego, w: Informatyka: biznes - technologie - społeczeństwo, Studia Informatyka nr 21, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 476, Szczecin 2009.
 13. Truszkowska-Wojtkowiak M., Wojtkowiak J., Społeczeństwo informacyjne: pytania o tożsamość, wiedzę i edukację, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2008.
 14. http://www.polska2030.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu