BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gałuszka Jolanta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Podatek liniowy w aspekcie konkurencji podatkowej
Flat Tax in the Aspekt of Tax Competition
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 129-137
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Podatki, Podatek liniowy, Konkurencja
Taxes, Flat tax, Competition
Note
summ.
Abstract
Konkurencyjność Europy Wschodniej - przynajmniej jeszcze przez jakiś czas - to także konkurencyjność ekonomicznego klimatu aktywności gospodarczej, na który składa się m.in. podatek liniowy. Niekwestionowaną zaletą wprowadzenia podatku liniowego jest fakt, iż z reguły pociąga on za sobą szereg innych zmian strukturalnych w gospodarce niż tylko uproszczenie skali podatkowej czy obniżenie stawki podatkowej. Kraje takie jak Estonia, która zyskała miano "bałtyckiego tygrysa", Litwa czy Słowacja, których gospodarki znacząco zyskały na wprowadzeniu innowacyjnego - w porównaniu z Europą Zachodnią - rozwiązania potwierdziły zależność między słusznością opracowań doktrynalnych a faktyczną ich realizacją w praktyce. Poza dyskusją jest Hong Kong, który jako pierwszy zastosował w swoim systemie podatkowym podatek liniowy, a który okazał się szczególnym komponentem reform gospodarczych w tym kraju. W ostateczności przy braku zasobów naturalnych, niskich podatkach i ograniczeniu administracji publicznej pozwoliło to wprowadzić kraj ten na ścieżkę zrównoważonego wzrostu oraz dobrobytu społecznego - w 2007 roku dochód per capita wyniósł 42.000$ dla porównania w USA było to 46.000$.(fragment tekstu)

Governments can fundamentally reform their tax systems in different ways especially in the contect of tax competition, globalization process and tax evasion which is a pervasive worldwide phenomenon. One of this way is flat tax. Many east European countries already have a version of flat tax - Estonia and Lithuania in 1994, Latvia in 1995, Russia in 2001, Serbia, Ukraine and Slovakia in 2003, Georgia in 2004 and Romania in 2005. Guernsey, Jersey and Hong Kong, to name a few others, have had it for a long time. But the flat tax can not solve all economic problems. Eastern European countries have other problems as well: a sharp decline in exports to Western Europe because of the worldwide recession and huge borrowing in foreign currency to pay for a major real estate bubble that has now popped. But there is a need to find some competitive solution which ease to handdle globalisation and tax competition. There is a movement politically and within the profession to simplify the tax system, but not at present to anything as drastic as a flat tax.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. R.E. Hall, A. Rabushka, Podatek liniowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  2. R. Durrant-Walker, Flat tax-the profession's Armageddon? Adviser, November 2005, s. 33.
  3. M. Keen, Y. Kim, R. Varsono, The Flat Tax(es): Principles and Evidence, Working Paper np. 06/218, International Monetary Fund, Washington, September 2006.
  4. Y. Gorodnichenko, J. Martinez-Vazquez, K. Sabirianova Peter, Myth and Reality of Flat Tax Reform: Micro Estimates of Tax Evasion Response and Welfare Effects in Russia, National Bureau of Economic Research, Working Paper Series 13 719, Cambridge, January 2008, s. 16-18.
  5. D. Audretsch, R. Thurik, 'What's new about the New Economy? Sources of growth in the Managed and Entrepreneurial Economies, "Industrial and Corporate Change", 2001, No 10 (1): s. 271.
  6. D.B. Audretsch, M. Sanders, Globalization and the Rise of the Entrepreneurial Economy, Utrecht School of Economics Tjalling C. Koopmans Research Institute Discussion Paper Series 08-21, June 2008, s. 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu