BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzebyk Mariola (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Mikro i małe przedsiębiorstwa w gminie Lubaczów- uwarunkowania rozwoju
Micro and Small Enterprises in the Lubaczów District- Development Determinants
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 149-157, tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorczości
Small business, Entrepreneurship development
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest próba identyfikacji czynników rozwoju przedsiębiorczości lokalnej na przykładzie gminy Lubaczów. (fragment tekstu)

The article presents factors which determine the mikro and small enterprises development on the Lubaczów community example. In the article were identified main development enterprises problems in this community, also showed the factors which stimulate this development. The small enterprises are more flexible, faster carry out changes and start unused resources, what influent on their merits, especially on local community.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. P. Filip, Otoczenie instytucjonalne małego i średniego biznesu (na przykładzie miasta Stalowa Wola), Zeszyty Naukowe PWSZ Tarnobrzeg nr 1, Tarnobrzeg 2006, s. 43.
  2. B. Piasecki, Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWE, Warszawa-Łódź 2003.
  3. M. Grzebyk, Determinanty rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw (na przykładzie gminy Kamień), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540, Szczecin 2009, s. 303.
  4. A. Skowronek-Mielczarek (red. nauk.), Przedsiębiorstwo-Przedsiębiorczość-Rynek, SGH, Warszawa 2003.
  5. B. Sowa, P. Filip, Potrzeby i bariery rozwoju przedsiębiorczości w gminie i regionie, Europejski Doradca Samorządowy nr 1(8) Fundusze-Inwestycje-Finansowanie, Warszawa 2009, s. 20.
  6. N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Wyd. SPG, Gdańsk 2004.
  7. A. Kowalczyk, Charakterystyka przedsiębiorczości prywatnej w badanych gminach, w: Społeczeństwo i gospodarka w Polsce lokalnej, Studia Regionalne i Lokalne, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, UW Warszawa 2002, s. 147.
  8. J. Targalski, Przedsiębiorczość i rozwój firm, AE Kraków 2001.
  9. A.P. Wiatrak, Małe przedsiębiorstwa - istota, cechy i znaczenie, Współczesne Zarządzanie, nr 4, 2007, s. 49.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu