BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajdys Dagmara (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości
The Role of the Territorial Self-Government Units in Supporting Local Entrepreneurship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 159-167
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Przedsiębiorczość lokalna, Samorząd terytorialny
Local entrepreneurship, Local government
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest wskazanie obszarów i instrumentów, za pomocą których samorząd terytorialny, a w szczególności samorząd gminny, może aktywnie wspierać lokalną przedsiębiorczość.(fragment tekstu)

The small and medium-sized enterprises represent a group of important economic entities. They create new jobs, exploit market niches and contribute to both local and regional economic development. Despite the absence of formal requirements to take such action, the territorial self-government units (TSGU) should engage themselves in supporting local entrepreneurship. The engagement involves the selection of the appropriate financial and non-financial instruments. The article points to the financial instruments that especially the municipalities can use to support the growth of local entrepreneurs. Another area discussed in the article is the promotional and administrative activities that the TSGU should undertake to create a friendly climate for local business.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Wybrane problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw, red. A. Rapacz, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  2. W. Jarczewski, Pozyskiwanie inwestorów do gmin, ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007.
  3. B. Filipiak, J. Ruszała, Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa 2009.
  4. M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, Cedewu Warszawa 2008.
  5. E. Barej, Finansowe instrumenty stymulowania przedsiębiorczości na poziomie gmin, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. B. Filipiak, A. Szewczuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe nr 526, Ekonomiczne Problemy Usług nr 29, Szczecin 2009, s. 52.
  6. U. Markowska-Przybyła, Samorząd terytorialny wobec sektora MSP - ze szczególnym uwzględnieniem pomocy publicznej, w: Wybrane problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw, red. A. Rapacz, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we rocławiu, Wrocław 2006, s. 15.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu