BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosa Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena zmian w zachowaniach nabywczych Polaków - miejsca,style i sposoby dokonywania zakupów
Evaluation of Changes in the Purchasing Behaviour of Poles - the Places, Styles, and Ways of Making Purchases
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 123-131, tab.,
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Zachowania klientów, Zakupy online, Zakupy grupowe, Telezakupy
Customer behaviour, Online shopping, Group purchasing, Teleshopping
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono model postępowania nabywcy oraz czynniki warunkujące to postępowanie. Na podstawie wyników różnych badań przeprowadzonych przez CBOS przedstawiono zachowania nabywcze Polaków oraz wskazano główne czynniki warunkujące ich postępowanie.(abstrakt autora)

The paper presents the model of buyer behavior and the determinants conditioning the behavior. Based on the results of various studies conducted by CBOS the purchasing behavior of Poles is presented. The main factors determining their behaviors are also indicated(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994
  2. Badanie CBOS, "Kurier Szczeciński" z dnia 21.04.2010
  3. Marketing w handlu, red. G. Rosa. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009
  4. P. Mazurkiewicz, B. Drewnowska, Wydajemy miliardy na dzieci, "Rzeczpospolita" z dnia 12.04 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu