BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woś Krzysztof
Title
System zharmonizowanych usług informacji rzecznej RIS na drodze wodnej dolnego odcinka Odry
Harmonised River Information Services System Ris on Waterway on Lower Part of the Odra River
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 59, s. 267-275, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Innowacje w transporcie: korzyści dla użytkownika
Keyword
Żegluga śródlądowa, Informacja
Sailing, Information
Note
summ.
Country
Odrzańska Droga Wodna
Oder waterway
Abstract
Komisja Europejska wprowadzając w 2005 roku zharmonizowane usługi informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie, konsekwentnie realizuje politykę równoważenia systemu transportowego, wspierając przyjazne dla środowiska gałęzie i technologie przewozów, w tym transport wodny śródlądowy.(fragment tekstu)

The paper covers the legal framework establishing the harmonised European river information system in order to ensure the compatibility and interoperability of the existing and new systems of this type on Community waterways. It describes the framework of the river information system which ought to enable the system operators and users to achieve their objectives by means of carrying out a number of tasks related to inland fleet management, based on acquired and shared information, using specialised technical systems which deliver the respective service. It also presents the scope of Polish inland waterways which are covered by the legal requirement to implement a harmonised river information system.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Commission Staff working document. Annex to the Communication from the Commission on the promotion of inland waterway transport "Naiades". Brussels 17.01.2006 SEC (2006) 34/3 COM (2006) 6 final.
  2. Draft Commission Regulation concerning the technical guidelines for the planning, implementation and operational use of River Information Services (RIS) referred to in Article 5 of the European Parliament and of the Council on harmonised River Information Services (RIS) on inland waterways in the Community. The Commission of the European Communities, p. 13. Brussels, 2006.
  3. Resolution no. 92/2 on New classification of inland waterways, CEMT/CM (92)6/final.
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 2003 r., nr 212, poz. 2072).
  5. Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 1952 r., nr 26, poz. 182).
  6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r., nr 123, poz. 857).
  7. Ustawa z dnia 4 września 2008r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2008 r., nr 171, poz. 1057).
  8. Wasserstrassen von Elbe bis Oder. Band 10a: Die Oder. Nagel's Nautic Verlag, Berlin 1993.
  9. White Paper. European Transport Policy for 2010: time to decide, Luxembourg, 2001.
  10. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r., nr 41, poz. 785).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu