BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczak Mariola (Uniwersytet Gdański)
Title
Budowanie marki regionu turystycznego na przykładzie województwa pomorskiego
Creating the Brand of the Tourism Region on the Example of the Pomorskie District
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 157-167, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Keyword
Region turystyczny, Budowanie marki, Turystyka
Tourist region, Brand building, Tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Promocja regionu turystycznego może mieć charakter wewnętrzny lub zewnętrzny. Wewnętrznie dotyczy usługodawców i mieszkańców regionu, zaś zewnętrznie jest skierowana do obecnego i potencjalnego turysty. Odpowiedzialność za kreowanie, zarządzanie i promocję produktu turystycznego w regionie w dużym stopniu ponosi lokalny samorząd. Celem artykułu jest przedstawienie działań związanych z kreowaniem marki województwa pomorskiego w oparciu o jego produkt i promocję.(abstrakt oryginalny)

The promotion of the touristic region can have an internal or external character. The internal one concerns service providers and inhabitants of regions, while the external one is directed for current and potential tourists. Responsibility for creation, management and promotion of the tourism product in a region, to a great extent, has the local self-government. A purpose of the paper is the presentation of operation related with creation of the tourism brand of the Pomorskie district, basing one its product and promotion.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A.E. Pitcher, The Role of Branding in International Advertising, "International Journal of Advertising" 1985, nr 4, s. 241-246.
 2. G. Urbanek, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002.
 3. H. Beckwith, Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu, Wyd. Helion, Gliwice 2006.
 4. S. Anholt. Sprawiedliwość marek, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2006.
 5. M.A. Boruc, Marka dla Polski POTparcie dla turystyki, w: Promocja i kreowanie turystycznego wizerunku Polski, red. J. Walasek, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2005, s. 37-38.
 6. J. Kall, Jak zbudować silną markę od podstaw, Wyd. Helion, Gliwice 2006.
 7. Handbook on Tourism Destination Branding, Draft, ETC, UNWTO, Stockholm June 2009, s. 53.
 8. S. Anholt, Tożsamość konkurencyjna. Nowe spojrzenie na markę, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2007.
 9. Ph. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej konieczności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2008.
 10. M. Dębski, Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa 2009.
 11. Nasze małe ojczyzny, w: Promocja miast regionów, dodatek biura reklamy "Media&Marketing Polska", luty-marzec 2009, s. 22.
 12. Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego na lata 2008-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Gdańsk 2008, s. 95.
 13. Najlepsze produkty turystyczne województwa pomorskiego, Katalog, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, s. 4-24.
 14. Raport roczny 2008, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Gdańsk 2008, s. 8-14.
 15. M. Łuczak, System identyfikacji wizualnej w kreowaniu wizerunku obszaru turystycznego, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 656.
 16. Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2009.
 17. M. Gryn, Regiony w ofensywie, w: Promocja miast i regionów, bezpłatny dodatek do miesięcznika "Press" 2009, nr19, s. 30.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu