BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajek Katarzyna (University School of Physical Education in Wrocław)
Title
New Internet Communication Technologies in Polish Sports Organizations
Nowe internetowe technologie komunikacyjne w polskich organizacjach sportowych
Source
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 4 (34), s. 37-46, tab., bibliogr. 21 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Technologie telekomunikacyjne, Sport, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Komunikowanie
Information and Communication Technology (ICT), Telecommunication technologies, Sport, Communication in organisation, Communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pierwszy cel artykułu dotyczy identyfikacji najbardziej popularnych form komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej opartych na NICT we współczesnych organizacjach. Drugim jest podkreślenie potrzeby poprawy kompetencji w używaniu NICT poprzez rozumienie celu komunikacji oraz zasięgu danego medium. Trzeci cel to pokazanie, w jaki sposób polskie organizacje sportowe radzą sobie z zastosowaniem NICT w praktyce.W artykule przyjęto metodę przeglądu literatury, aby zidentyfikować najczęściej stosowane rozwiązania komunikacyjne w obszarze NICT w organizacjach. Druga część artykułu, koncentrująca się na prezentacji rozwiązań NICT w polskich organizacjach spotowych, osadzona została na badaniach literaturowych oraz na wstępnych wynikach badań mediów pośredniczących w komunikacji wewnętrzej i zewnętrznej polskich organziacji sportowych.(abstrakt oryginalny)

There are three goals of this article. First is to identify the most popular forms of internal and external communication based on computer technologies in an organization. The second goal is to underline the need of improvement in the field of competence in the use of NICT through understanding the purpose and scope of each medium. The third aim is to reveal how sport organizations and Polish sport organizations deal with NICT in their communication practice. Literature review is the main method of collecting data concerning the most often used NICT solutions by the organizations. The last part, focused on the NICT used in Polish sport organizations, is based on the available international literature and introductory results of the analysis of media used by Polish sport organizations in the processes of internal and external communication.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bradley A.J., MacDonald M.P., 2014, Większość organizacji nadal obawia się mediów społecznościowych, www.hbrp.pl/news (22.01.2014).
 2. Coleman D., Levine S., 2008, Collaboration 2.0. Technology and Best Practices for Successful Collaboration in a Web 2.0 World, HappyAbout.info.
 3. Derks D., Bakker A.B., 2013, The impact of e-mail communication on organizational life, Cyberpsychology: Journal of Psychological Research on Cyberspace, vol. 4, no. 1, http://www.cyberpsychology.eu.
 4. Eagelman A.N., 2013, Acceptance, motivations, and usage of social media as a marketing communication tool amongst employees of sport national governing bodies, Sport Management Review, vol. 16, pp. 488-497.
 5. Hatalska N., Polak A., 2012, Raport. Komunikacja firm i konsumentów w epoce cyfrowej - nowe technologie a wykorzystanie tradycyjnych mediów, MGG Conferences, Warszawa.
 6. Kawik A., 2012a, Social media w firmach usprawniają komunikację i budują relacje między pracownikami, SocialPress. Media społecznościowe w praktyce, 05/09/2012, www.socialpress.pl.
 7. Kawik A., 2012b, Ligi sportowe w Internecie: Media społecznościowe wypierają inne kanały komunikacji e-marketingowej, SocialPress, 28/11/2012, www.socialpress.pl.
 8. Kiesler S., Siegel J., McGuire T.W., 1984, Social Psychological Aspects of Computer-Mediated Communication, American Psychologist, vol. 39, no. 10, pp. 1123-1134.
 9. Kopecka K., Idzikowski W., 2012, Medialne narzędzia kształtowania innowacyjnego kapitału intelektualnego organizacji: Knowledge brokering, crowdsourcing, wikinomia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 274, pp. 102-112.
 10. Leonardi P.M., Huysman M., Steinfield Ch., 2013, Enterprise social media: Definition, history, and prospects for the study of social technologies in organizations, Journal of Computer-Mediated Communication, vol. 19, no. 1. pp. 1-19.
 11. Lewis R., Kitchin P., 2010, New communications media for sport, [in:] Hopwood M., Kitchin P., Skinner J. (eds.), Sport Public Relations and Communication, Routledge Taylor&Francis Group, London-New York, pp. 195-222.
 12. Makowiec M., Matusiński W., 2009, Komunikacja wewnętrzna a sprawność funkcjonowania organizacji, [in:] Potocki A. (ed.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Difin, Warszawa, pp. 287-302.
 13. Panfil R., Barylski P., 2004, Technologie informacyjne w zarządzaniu klubem sportowym, [in:] Niedzielska E., Perechuda K. (eds.), Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 14. Pedersen P.M., Miloch K., Laucella P.C., 2007, Strategic sport communication, Human Kinetics, Champaign.
 15. Poznaj nowe trendy, które na zawsze zmienią komunikację w miejscu pracy, 2009, Harvard Busines Review Polska, vol. 4, no. 74, http://www.hbrp.pl/biblioteka.
 16. Rapp B., Arleback P., 2001, An explorative study of videoconferencing in Swedish companies, [in:] Jackson P., Suomi R. (eds.), E-business and Workplace Redesign, Routledge Taylor&Francis Group, London-New York.
 17. Stavros C., Meng M.D., Westberg K., Farrelly F., 2013,Understanding fan motivation for interacting on social media, Sport Management Review, vol. 17, no. 4, pp. 455-469, http://dx.doi.org/10.1016/ j.smr.2013.11.004.
 18. Tapscott D., 2009, Grown Up Digital, McGraw-Hill, New York.
 19. Wielki J., 2004, Analiza wyzwań związanych z wykorzystaniem poczty elektronicznej w działalności organizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1044, pp. 226-234.
 20. Wróbel P., 2012, Źródła nieporozumień w komunikacji w organizacjach przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, [in:] Stabryła A., Woźniak K. (eds.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Mfiles.pl Encyklopedia Zarządzania.
 21. Yuan C.Y., Xuan Z., Qinying L., Changyan C., 2013, The use of different information and communication technologies to support knowledge sharing in organizations: From e-mail to micro-blogging, Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol. 64, no. 8, pp. 1659--1670.
Cited by
Show
ISSN
1507-3858
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.4.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu