BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orzeł Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Zachowania zakupowe turystów zagranicznych na przykładzie Krakowa (wyniki badań ankietowych)
The Consumption Behaviors of Foreign Tourists Visiting Cracow - Survey Results
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 91-99, tab., rys.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Rynek turystyczny, Zachowania konsumenta, Zakupy online
Tourism market, Consumer behaviour, Online shopping
Note
streszcz., summ.
Abstract
Województwo małopolskie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów w kraju. Bogate dziedzictwo kulturowe i religijne jest znane i doceniane również przez turystów zagranicznych. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na zagranicznych turystach odwiedzających Kraków i okolice. Jego celem jest zwrócenie uwagi na źródła informacji o atrakcyjności Krakowa oraz zachowania zakupowe badanych konsumentów w stosunku do produktów regionalnych (rękodzieła).(abstrakt autora)

Malopolskie Province is one of the most tourism attractive regions of Poland. Riche cultural and religion heritage is famous and appreciated by many foreign tourists. The paper presents survey results conducted on foreign tourists visiting Cracow. It is aimed to point out sources of information about Cracow and consumption behaviors in relation to craftsmanship products.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, red. K. Karcz, Z. Kędzior, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001,
  2. L. Strzębicki, Zachowania konsumpcyjne turystów wypoczywających na obszarach wiejskich Polski, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006, nr 716
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu