BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zatwarnicka-Madura Beata (Katedra Marketingu, Politechnika Rzeszowska)
Title
Marketing skierowany do kobiet a kolor różowy
Marketing Targeting at Women vs. Pink Color
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 165-172, tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Marketing, Kobieta, Badania marketingowe, Badania konsumenckie, Przedsiębiorstwo
Marketing, Woman, Marketing research, Consumer research, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano podstawy marketingu skierowanego do kobiet, istotę koloru w marketingu i psychologiczne badania dotyczące oddziaływania koloru różowego. Przedstawiono w nim również kilka etapów ewolucji wykorzystania koloru różowego, wpływ koloru różowego na małe dziewczynki oraz wybrane praktyki działania przedsiębiorstw w obszarze stosowania koloru różowego(abstrakt autora)

The paper presents the bases of marketing targeting at women, the importance of color in marketing and psychological research on pink color influence. There are also featured some stages of evolution of pink color application and the influence of pink on little girls and the enterprise activity in the area of pink color usage(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M.J. Silverstein, K. Sayre, Women want more, How to capture your share of the word's largest, fastestgrowing market, Boston Consulting Group, HarperCollins Publishers, New York 2009
  2. M. Barletta, Marketing skierowany do kobiet, Cedewu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2003
  3. B. Brennan, Why She Buys: The New Strategy for Reaching the World's Most Powerful Consumers, New York 2009
  4. J. Dobrowolska, Jak skutecznie złowić kobietę w sieci?, "Marketing w Praktyce" 2009, nr 11.
  5. B. Brennan, Why She Buys: The New Strategy for Reaching the World's Most Powerful Consumers, New York 2009,
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu