BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Gabriel (University School of Physical Education in Wrocław)
Title
Integrated System for Sports - a Concept Embedded in an Intersectoral CSR Implementation
Zintegrowany system informatyczny dla sportu - teoria osadzona w międzysektorowej realizacji koncepcji CSR
Source
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 4 (34), s. 77-84, bibliogr. 10 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Zintegrowane systemy informatyczne, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Platformy technologiczne, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Information integrated system, Customer Relationship Management (CRM), Technological platforms, Corporate Social Responsibility (CSR)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono teoretyczne możliwości stworzenia zintegrowanego systemu informatycznego (Integrated System) na potrzeby organizacji sportowych. Model współpracy międzysektorowej przy tworzeniu tego systemu informatycznego osadzony został w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility). Celem opracowania jest wskazanie na możliwości, jakie daje powstanie zintegrowanego systemu informatycznego dla klubów sportowych, z zaangażowaniem do tego firm informatycznych oraz sektora publicznego. Dokonano identyfikacji istotnych barier, możliwości, perspektyw rozwojowych dla powstania takiego systemu informatycznego. Przedstawiono możliwość przejścia z teoretycznych założeń (identyfikacja i projektowanie potrzeb) do procesowego osadzenia praktycznych działań poprzez stworzenie tzw. platformy informatycznej dla organizacji sportowych.(abstrakt oryginalny)

The article presents theoretical possibilities regarding the creation of an integrated system for sports organisations. The intersectoral cooperation model in the creation of this integrated system has been embedded in the concept of corporate social responsibility (CSR). The goal of this paper is to indicate the possibilities afforded in establishing an integrated system for sports clubs with the involvement of the public sector. Significant barriers, possibilities and development perspectives for the creation of such an IT system have been identified. Furthermore, an opportunity for shifting from theoretical assumptions (identification and design of needs) to a process based embedding of practical tasks through the creation of a so-called IT platform for sports organisations has been presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cieśliński W., 2009, Procesowa orientacja przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 52.
  2. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw, 2004, Zbiór przykładów dobrych praktyk wśród małych i średnich przedsiębiorstw z całej Europy, Wspólnoty Europejskie, Bruksela.
  3. Lech P., 2003, Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa.
  4. Łasiński G., 2007, Rozwiązywanie problemów w organizacji, PWE, Warszawa.
  5. Rudnicka A., Reichel J., 2011, Jak przygotować program współpracy organizacji pozarządowej z przedsiębiorcami, Centrum Strategii i Rozwoju, Łódź.
  6. Wrycza S., 2010, Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa.
  7. http://askajam.wordpress.com/systemy-zarzadzania/zintegrowany-system-informatyczny/.
  8. http://www.akademiadrogisportowej.pl/cele/akademia-drogi-sportowej-wprowadzenie.
  9. http://www.comarch.pl/o-firmie/zrownowazony-biznes/sponsoring-i-csr/.
  10. http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Spoleczna+Odpowiedzialnosc+Przedsiebiorstw+CSR/Aktualnosci.
Cited by
Show
ISSN
1507-3858
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.4.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu