BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowska-Woś Magdalena (Politechnika Gdańska)
Title
Źródła informacji najczęściej wykorzystywane przez młodych konsumentów podczas podejmowania decyzji nabywczych w internecie
The Most often used Information Sources by the Young Consumers while Making the Purchase Decision in the Internet
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 175-186, tab.,rys.,
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Młodzież, Źródła informacji, Zakupy online, Konsument
Youth, Information source, Online shopping, Consumer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Z każdym rokiem w Polsce zwiększa się odsetek dokonujących zakupów w Sieci. Konsumentowi łatwiej jest znaleźć informację, ponieważ w wielu przypadkach dzięki Internetowi zniknęły trudności w dostępie do niej. Osłabienie skuteczności tradycyjnych środków przekazu prowadzi do szukania alternatywnych i wiarygodnych sposobów docierania do klientów. Dlatego tak istotną kwestią w procesie skutecznego przesyłania informacji do konsumentów jest pozyskanie źródeł nieformalnych, takich jak osoby z bliskiego otoczenia - rodzina, znajomi czy współpracownicy. Konsumenci poszukujący najlepszych ofert na rynku są zainteresowani opiniami i doświadczeniami innych konsumentów.(abstrakt autora)

The proportion of Poles making purchases on the Web grows steadily every year. It is easier for the consumer to find the relevant information as in many cases difficulties in the access the information faded due to the internet. Reduction in effectiveness of the traditional media leads to the search for alternative and reliable methods of reaching customers. That is why obtaining informal sources of information, such as people from the consumer's close environment: friends, relatives or colleagues, are important in the process of effective informing the consumers. Consumers seeking the best offers on the market are curious about the opinions and experience of others.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. S. Gajewski, Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997
  2. J. Tkaczyk, Wiarygodność źródeł informacji a proces podejmowania decyzji przez konsumenta, w: Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, red. I. Rudawska, M. Soboń, Wyd. Difin, Warszawa 2009
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu