BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Budzanowska-Drzewiecka Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Młodzi konsumenci jako odbiorcy reklam telewizyjnych
Young Customers as the Television Advertising Receivers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 187-194
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Młodzież, Reklama telewizyjna, Reklama, Konsument
Youth, Television advertising, Advertising, Consumer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Reklama kierowana do młodych odbiorców powinna uwzględniać specyficzne rozwiązania wynikające z cech charakterystycznych grupy docelowej. W ramach opracowania autorka porusza tę kwestię, starając się w oparciu o przegląd dostępnych w literaturze wyników badań wskazać na podstawowe zasady konstruowania skutecznej reklamy, wiążąc je z uwarunkowaniami rozwojowymi młodych konsumentów.(abstrakt autora)

Advertising targeting to young consumers needs specific principles and should assumed determinants of the targeted market. The study is a presentation of the collected research results which concentrate on young consumers as the television advertising viewers. Results of the research allow making a summarize of the main elements of commercials taking into consideration the development stages of young customers(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. D Vakratsas, T. Ambler, How Advertising Works: What Do We Really Know? "Journal of Marketing" 1999, Vol. 63, No. 1,
  2. M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-JarŜa, Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, WSiP, Warszawa 1992,
  3. D.J. Roedder, Consumer Socialization of Children: A Retrospective Look at Twenty-five Years of Research, "Journal of Marketing Research" 1999, Volume 26
  4. H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i S-ka, Poznań 2004
  5. A. Ryłko-Kurpiewska, Dziecko - odbiorca traktowany instrumentalnie, "Marketing w Praktyce" 2004, nr 8,
  6. A. Dalidowicz, Dzieci a reklama telewizyjna, "Marketing i Rynek" 2002, nr 5
  7. P. Meyer, NextKids: Za co dzieci lubią reklamy, "Brief" 2003, nr 47
  8. V.K. Prasad, L.J. Smith, Television Commercials in Violent Programming: An Experimental Evaluation of Their Effects on Children, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1994, Vol 22, No. 4
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu