BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ławicki Jacek St. (Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie)
Title
Marketing doświadczeń a zachowania rynkowe młodych nabywców
The Experience Marketing Role in Young Customers Market Behavior
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 215-222, rys.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Młodzież, Zachowania rynkowe, Marketing doświadczeń, Konsument
Youth, Market behaviour, Experience marketing, Consumer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Marketing doświadczeń, opierając się na analizie przeżyć konsumenckich, wskazuje na wartości, jakie towarzyszą nabywcy w kontakcie z danym produktem. Marketing doświadczeń jest coraz częściej wykorzystywany przez marketerów do kreowania takich produktów, które tworzą styl życia młodych ludzi, pozwalając im jednocześnie na wyróżnianie się w swoich grupach, a firmie zapewniając długoterminowego odbiorcę swoich produktów.(abstrakt autora)

The experience marketing, basing on the analysis of consumers feelings and emotions, indicates the values that accompany the buyer while experiencing a product. The experience marketing is increasingly being used by marketers to create such products, which form the lifestyle of young people, while allowing them to differentiate themselves in their groups, and providing long-term customer for the company's products(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. P. Gotkowski, Szeptanie w komunikacji marketingowej, "Marketing w Praktyce" 2009, nr 4
  2. J.St. Ławicki, Marketing sukcesu - partnering, Difin, Warszawa 2005
  3. Marketingowe badania bezpośrednie, red. R. Milic-Czerniak, Difin, Warszawa 2005
  4. S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku, Difin, Warszawa 2005,
  5. J.St. Ławicki, Identyfikatorzy nowych trendów, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 558, Ekonomiczne Problemy Usług nr 41, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu