BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Newerli-Guz Joanna (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Zachowania młodych konsumentów na rynku herbatek ziołowo-owocowych
Young Consumers Behavior on the Market of Herbal-Fruit Tea
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 223-229, rys.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Ludzie młodzi, Młodzież, Zachowania rynkowe, Rynek, Konsument
Young people, Youth, Market behaviour, Market, Consumer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zachowanie konsumenta na rynku warunkuje wiele różnorodnych czynników. Specyficzną grupą konsumentów są ludzie młodzi, dla których innowacyjność produktów oraz nowoczesność są bardzo istotnymi czynnikami przy podejmowaniu decyzji. W przypadku wyboru produktów spożywczych, jakimi są herbatki ziołowo-owocowe, badani kierują się głównie smakiem i zapachem tych produktów, preferując mieszanki wieloskładnikowe o czerwonej barwie naparu i smaku owocowym oraz łatwością sporządzania - torebki ekspresowe. Zakupu tych produktów dokonują w dużych sklepach, również za pomocą Internetu, co gwarantuje im duży wybór i łatwość zakupu. Najczęściej wybierane przez konsumentów marki herbatek pokrywają się z tymi o największym udziale w rynku i najskuteczniejszym przekazie marketingowym(abstrakt autora)

Consumer behavior on the market determines a lot of different factors. Specific consumer group are the young consumers for whom product innovation and modernity are crucial factors when choosing. In case of the choice of products such as herbal - fruit teas respondents are guided mainly by taste and smell of these products, preferring compound blends with red colored infusion and fruity taste, and ease of preparation - teabags. They are making a purchase of these products in large stores, including through the Internet which provides them a large selection and easiness of purchase. Brands chosen by consumers of teas most often coincide with those the greatest market share and the most efficient marketing transmission(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. T. Bock., M. Uncles, A taxonomy of differences between consumers for market segmentation International Journal of Research in Marketing" 2002, 19,
 2. G. Adamczyk, Młody konsument jako uczestnik procesów rynkowych i jego aktywność, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2007, nr 9
 3. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997
 4. G. Adamczyk, K. Łuczak, Zachowania młodych konsumentów na ryku napojów, Badania własne, AR Poznań 2006
 5. K. Staszyńska, Młody konsument w świecie reklamy - Raport UOKiK, Warszawa 2006.
 6. Olejniczak, Raport: Rynek kawy i herbaty w Polsce, Pentor, Instytut Badania Opinii i Rynku, Poznań, 2008,
 7. AC Nielsen, Panel handlu detalicznego, 2006.
 8. J. Newerli-Guz, M. Śmiechowska, Determinanty zakupu herbatek ziołowych, w: Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy, red. J. Kall, B. Sojkin, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2008
 9. Reklama a konsument, Raport UOKiK, Warszawa 2004
 10. K. Gutkowska, I. Ozimek, Wybrane aspekty zachowań konsumenckich na rynku żywności - kryteria zróżnicowania, Wyd. SGGW, Warszawa 2005,
 11. G. Zaltman, How consumers think, Essential insights into the mind of the market, Harvard Business School Press, Boston, 2003
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu