BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowotarska-Romaniak Beata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Zachowania młodych klientów na rynku usług ubezpieczeniowych
Behaviors of Young Customers in the Insurance Services Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 231-237, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Młodzież, Zachowania rynkowe, Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia, Rynek, Konsument
Youth, Market behaviour, Insurance market, Insurances, Market, Consumer
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zachowania młodych klientów towarzystw ubezpieczeniowych, opisując zakres usług, z jakich oni korzystają. Dla potrzeb artykułu przeprowadzono badanie ankietowe na temat liczby posiadanych polis ubezpieczeniowych oraz rodzaju ubezpieczenia, jaki posiadają młodzi klienci towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce.(abstrakt autora)

In the paper behaviors of young customers of insurance companies are presented, describing a range of services they are using. For the purpose of the paper a questionnaire survey was conducted on the amount of owned insurance policies and the type of insurance that young customers of insurance companies owned in Poland have.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. S. Gajewski, Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1994,
  2. Badania rynkowe i marketingowe, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1994,
  3. Leksykon marketingu, red J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998
  4. Smyczek, Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu