BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oczachowska Alina (Politechnika Koszalińska)
Title
Wpływ dzieci na zachowania nabywcze ich rodziców
The Influence of Children on their Parents' Buying Behaviors
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 239-248, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Dzieci, Zachowania konsumenta, Zachowania klientów
Children, Consumer behaviour, Customer behaviour
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obecnie na kształtowanie obrazu świata dziecka mają ogromny wpływ media, zwłaszcza telewizja. Każde nieomal dziecko pod wpływem perswazji reklam telewizyjnych pragnie mieć reklamowany produkt. Z kolei dziecko stosując swoje środki oddziaływania, namawia rodziców do kupna wybranego przez siebie produktu; dzieje się tak w 90% przypadków. Poza tym dzieci są wręcz ekspertami w znajomości rynku i odgrywają wiele ról w procesie podejmowania decyzji przy zakupie produktów przeznaczonych dla całej rodziny.(abstrakt autora)

Today media enormously influence the process of forming the image of the world that children have. Almost every child under the pressure of TV commercials wants to have an advertized product. A child applying one's persuasive measures importunes parents for buying the product selected by him or her. It is so in 90% of the cases. Besides, children play many roles and are experts in the process of taking decisions concerning buying products dedicated to the whole family.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. L. Witek, Merchandising w małych i duŜych firmach handlowych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007
  2. M. Piotrowski, Szkodzi czy pomaga? O reklamie skierowanej do dzieci, "Aktualności Telewizyjne" nr 4 OBOP, Warszawa 1994, s. 81, za: A. Kozłowska, Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001
  3. S. Smyczek, Dysonans pozakupowy - poraŜka czy obszar działania firmy? "Marketing i Rynek" 2002, nr 3; L. Garbarski, Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu