BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostrowska Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena skuteczności programów lojalnościowych w kształtowaniu lojalności segmentu młodych dorosłych
Assessment of Effectiveness of Loyalty Programs in Shaping the Loyalty in the Segment of Young Adults
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 249-262, rys.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Programy lojalnościowe, Młodzież
Loyalty programs, Youth
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych, dotyczących oceny skuteczności programów lojalnościowych w odniesieniu do segmentu młodych dorosłych (osoby w wieku 18-29 lat). Przeanalizowano między innymi ich popularność w badanym segmencie rynku, przyczyny przynależności młodych klientów do programów, ocenę nagród oferowanych w programach, a także ich skuteczność w kreowaniu przywiązania do marki.(abstrakt autora)

The paper presents the results of the study regarding the evaluation of the effectiveness of loyalty programs in relation to the segment of Young Adults (aged 18-29). The author has analyzed, among other things, their popularity in the surveyed segment of the market, causes of belonging young clients to the programs, evaluation of prizes offered in the programs and their effectiveness in building brand loyalty.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. G. Leszczyński, P. Kwiatek, Konceptualizacja oddziaływania programu lojalnościowego na relacje pomiędzy przedsiębiorstwami, w: Budowanie związków z klientami na rynku business to business, red. O. Witczak, CeDeWu, Warszawa 2007,
  2. R. Lacey, J.Z. Sneath, Customer Loyalty Programs: Are They Fair to Customers? "Journal of Consumer Marketing" 2006,
  3. P. Kwiatek, Programy lojalnościowe, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007
  4. A. Łapeta, Programy bez gwarancji lojalności, "Marketing w Praktyce" 2003, nr 10
  5. A. Fazlagić, Uwaga lojalny klient, "Modern Marketing" 2004, nr 1
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu