BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kujawińska Agnieszka (Politechnika Poznańska), Więcek-Janka Ewa (Politechnika Poznańska)
Title
Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych
The Sources of Competitive Advantage in Family Microenterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 59-68, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Keyword
Mikroprzedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo rodzinne, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Micro-enterprise, Family-owned business, Enterprise competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono wybrane przykłady badań firm rodzinnych zrealizowanych w Polsce w ostatnich latach. Autorki zaprezentowały własną metodykę badań wraz z analizą wyników obszarów zarządzania przeprowadzoną w 120 mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych z rynku wielkopolskiego. Celem autorek było wskazanie na specyfikę działania takich "mikroorganizmów" rynkowych oraz identyfikacja cech podnoszących konkurencyjność takich przedsiębiorstw w warunkach kryzysowych.(abstrakt oryginalny)

The paper presents selected examples of research in the family business area which have been conducted in Poland during the last 5 years. The authors present own research methodology and the analysis of the research results conducted in 120 family microenterprises from Wielkopolska district. The aim of the authors was to identify the specificity of these microenterprises on the Polish market and to identify features which increase the competitiveness of such enterprises during the crisis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ł. Sułkowski, Organizacja a rodzina: więzi rodzinne w życiu gospodarczym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie, Toruń 2004.
  2. B. Bojewska, Istotne uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw, w: Uwarunkowania rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 427, Ekonomiczne Problemy Usług nr 2, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 59.
  3. K. Safin, Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
  4. A. Winnicka-Popczyk, Stosunek do ryzyka a sposób finansowania strategii wzrostu w firmach rodzinnych, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540, Ekonomiczne Problemy Usług nr 34, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 140.
  5. J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Wyd. Difin, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu