BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Blicharz Piotr (Politechnika Lubelska), Gąsior Marcin (Politechnika Lubelska)
Title
Znaczenie przebiegu procesu zakupowego w budowie zadowolenia konsumenta rynku it
The Importance of Customer's Decision-Making Process as a Part of Customer's Satisfaction Development on it Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 283-290
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Zakupy online, Informatyzacja, Rynek, Konsument
Online shopping, Informatization, Market, Consumer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zadowolenie konsumenta jest niezmiernie istotnym elementem budowania korzystnych, długoterminowych relacji między producentami i sprzedawcami a nabywcami wszelkiego rodzaju dóbr lub usług. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań potencjalnych oczekiwań konsumentów rynku IT odnośnie podejmowanego procesu decyzyjnego. Oczekiwania te, jako element w kontekście którego prowadzona jest ocena przebiegu samego procesu zakupowego, a w związku z tym takŜe jako element stanowiący podstawę powstawania satysfakcji bądź niezadowolenia z tego, w jaki sposób przebiegał wspomniany proces, mogą mieć szczególne znaczenie w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na rozważanym rynku, zwłaszcza zważywszy na fakt, iŜ w przeważającej mierze są to przedsiębiorstwa handlowe, które nie mają wpływu na satysfakcję lub niezadowolenie konsumenta związane z samym nabywanym produktem.(abstrakt autora)

Consumer satisfaction is an extremely important part of building a rewarding, long-term relation between a manufacturer, merchant and a buyer of every commodity or service. It is considered to be an emotional response experienced in a situation when product or service fulfills or exceeds consumer's expectations. The purpose of this paper is to discuss expectations of Polish IT market consumers regarding the course of consumer's decision-making process. These expectations are the context of buying process and they are the base for satisfaction or dissatisfaction from buying process. Considering the fact, that entities operating on the analyzed market are mostly trade companies, aforementioned expectations do not affect satisfaction derived from a product itself; meeting and exceeding customer expectation might be a method of gaining a competitive advantage over other market participants(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa 1999
  2. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003
  3. A. Jachnis, Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2007
  4. G. Antonides, W. Fred van Raaij, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003
  5. Jakość techniczna a funkcjonalna - szerzej na przykład: L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001
  6. E. Rudawska, Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005
  7. S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005
  8. A. Jachnis, F. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza "Branta", Bydgoszcz 1998,
  9. Mechanizm kontroli i przerw w decyzjach wyjaśniony jest między innymi w modelu Bettmana, zob. na przykład L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000,
  10. B. Schmidt, R. Spring, A Proposed Model of External Consumer Information Search, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2003, Volume 24, No. 3
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu