BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zastempowski Maciej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Instrumenty konkurowania stosowane przez MSP w dobie kryzysu finansowego
Competitive Instruments Used by SME Enterprises in the Days of Financial Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 145-152
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój gospodarczy a małe i średnie przedsiębiorstwa, Kryzys finansowy, Konkurencja
Small business, Economic development and small business, Financial crisis, Competition
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano najczęściej stosowane instrumenty konkurowania wykorzystywane przez małe i średnie przedsiębiorstwa regionu kujawsko-pomorskiego. Zostały one omówione z perspektywy zmiany ich znaczenia w efekcie wpływu światowego kryzysu finansowego.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the most popular competitive instruments used by small and mediumsized enterprises of Kujawsko-Pomorskie region. They have been discussed from the perspective of the possible change of their meaning in the effect of world financial crisis influence. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. D. Needle, Business in Context: An introduction to business and its environment, Chapman&Hall, London 1993.
  2. H. Simon, 33 sposoby na kryzys gospodarczy. Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy, Difin, Warszawa 2009.
  3. P. Macierewicz, Wyskakujemy z dołka, "Gazeta Wyborcza" z 18.12.2009.
  4. W. Gadomski, Skutki światowego kryzysu finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, red. A. Żołnierski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 95.
  5. E. Glapiak, J. Kurasz, Zielona wyspa na czerwonym morzu, "Rzeczpospolita" z 3.12.2009.
  6. M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalnych, TNOIK "Dom Organizatora", Toruń 2002.
  7. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa 1994.
  8. M. Haffer, Instrumenty konkurowania, w: Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M.J. Stankiewicz, TNOIK "Dom Organizatora", Toruń 1999, s. 52.
  9. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa 2000.
  10. E. Michalski, Marketing, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu