BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cyrek Piotr (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Kształtowanie asortymentu jako determinanta sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw handlu detalicznego
Shaping Assortment Policy as a Determinant of Economic Condition of Retail Trade Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 197-208, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Keyword
Handel detaliczny, Przedsiębiorstwo handlowe, Sytuacja gospodarcza
Retail trade, Commercial enterprises, Economic situation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono wybrane zagadnienia polityki asortymentowej przedsiębiorstw handlu detalicznego funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego. Na podstawie badań własnych przeprowadzono analizę poziomu zaopatrzenia placówek, szerokości i głębokości asortymentu, działań innowacyjnych w zakresie polityki asortymentowej. Uzyskane wyniki pozwoliły określić typowe działania przedsiębiorstw funkcjonujących w miastach i na wsi, a także wyznaczyć kompozycję elementów oferty handlowej skutkującą korzystniejszą od innych firm pozycją ekonomiczną.(abstrakt oryginalny)

Some chosen issues of assortment policy of retail trade enterprises functioning in Podkarpackie voivodeship are presented in the paper. Basing on the author's research there was conducted the analysis of a level of the outlets supply, width and depth of assortment, and innovative actions taken within the assortment policy. The obtained results allowed to identify typical actions of enterprises functioning in cities and country-sides, as well as to define a package of elements of a trade offer that results in more favorable economic conditions than the competitors.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Grzesiuk, Trafić z asortymentem, "Marketing w Praktyce" 2000, nr 3 (31), s. 35.
 2. B. Pilarczyk, M. Sławińska, H. Mruk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 2001.
 3. M.D. Hutt, T.W. Speh, Zarządzanie marketingiem, PWN, Warszawa 1997.
 4. R. Cox, P. Brittain, Zarządzanie sprzedażą detaliczną, PWE, Warszawa 2000.
 5. U. Kłosiewicz-Górecka, Zarządzanie kategoriami produktów jako obszar współpracy producenta i detalisty, "Handel Wewnętrzny" 2002, nr 6, s. 14-15.
 6. Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, red. J. Szumilak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 7. M. Aluchna, Z życia produktu, "Handel" 2001, nr 11-12.
 8. Od młodości do starości, "Handel" 1997, nr 3, s. 50.
 9. Więcej znaczy lepiej, "Handel" 2001, nr 6, s. 38.
 10. "Tak" dla artykułów niespożywczych, "Handel" 1998, nr 10, s. 62.
 11. Skuteczność złotego środka, "Handel" 1998, nr 10.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu