BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lusawa Roman (Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM))
Title
Hans Carl von Carlowitz twórca pojęcia "trwałości"
Hans Carl von Carlowitz - the Author of the Concept "Sustainable Development".
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2009, t. 3, nr 1-2, s. 5-16, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Agenda 21, Gospodarka leśna
Sustainable development, Agenda 21, Forest economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy odniesiono się do znaczenia takich pojęć jak "rozwój trwały" i "rozwój zrównoważony". Zwrócono uwagę na to, że prawidłowym jest ten pierwszy zwrot, bo to właśnie w interesie trwałości rozwoju leży unikanie czynników kryzysogennych, takich jak chęć do maksymalizacji zysku w krótkim czasie czy rozwijania nadmiernej konsumpcji. Poszukując źródeł nieporozumień terminologicznych, przywołano dorobek naukowy Hansa Carla von Carlowitza, w zakresie tzw. trwałej gospodarki leśnej (sustained field forestry), pochodzący jeszcze z XVII wieku i porównano z zapisami Agendy 21 ("Szczyt Ziemi" ONZ w Rio de Janeiro w 1992 r.). Analiza literatury dowodzi, że tak naprawdę społeczeństwom powinno zależeć nie tyle na zrównoważeniu, co na trwałości rozwoju gospodarki przez dłuższy okres. (abstrakt oryginalny)

The article touches upon the concepts such as sustainable development and balanced development. It is highlighted that the first concept is proper because avoiding crisis factors, such as the will to maximize profits in a short period of time or the growth of excessive consumption, it is vital for sustainable development. Hans Carl von Carlowitz's academic achievements concerning so-called sustained field forestry of 17th century is mentioned while searching for resources. It is compared with the records of Agenda 21 (Rio de Janeiro Earth Summit in 1992). The analysis of literature proves that the society should take care of the sustainable of economic development for a longer period of time instead of balanced development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Agenda 21.
  2. Basiago A. (1995), Methods of Defining 'Sustainablity', Sustainable Development 3.
  3. Grober U. (1999), Der Erfinder der Nachhaltigkeit. Die Zeit nr 48, s. 98.
  4. Howe K. S. (2005), Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Europie: kwestia zrównoważenia, [w:] Zawalińska K. (redakcja naukowa), Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, IRWiR PAN, Warszawa.
  5. Majewski E. (2008), Trwały rozwój i trwałe rolnictwo, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  6. World Commission on Environment and Development (WCED) (1987), Our Common Future, Oxford University Press, Oxford, s. 43.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu