BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rusinek Jan (Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM))
Title
Rachunek prawdopodobieństwa wspomaga dydaktykę
Calculus of Probability Enhances Didactics
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2012, t. 6, nr 1-4, s. 151-167, tab., bibliogr. 6 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Rachunek prawdopodobieństwa, Algorytmy, Egzaminy, Dydaktyka
Calculus of probability, Algorithms, Exams, Teaching
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy wyniki z egzaminu testowego rozważane są jako zmienne losowe i analizowane są rozkłady tych zmiennych. Na podstawie tej analizy zaproponowane są algorytmy oceniania testów.(abstrakt oryginalny)

In the article the results of test exam are considered as random variables and analyzed distributions of these variables. Based on this analysis algorithms to assessment tests are proposed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowski K, Wasilewski W, (2000); Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, PWN
  2. Krysicki W., Włodarski L. (2000), Analiza matematyczna w zadaniach, PWN
  3. Rusinek J., (2007); Algorytm permutowania w TeX-u zastosowany do informatyzacji procesu egzaminacyjnego, "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie", 1-4 (I), (153-174)
  4. Rusinek J., (2008); Pliki do odczytu i zapisu w TeX-u - zastosowanie do przetwarzania wyników egzaminu , "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie", 1-2 (II), (107-124)
  5. Rusinek J., (2009); Testy egzaminacyjne z matematyki, "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie", 3-4 (III), (101-111)
  6. (2009); Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów, przewodnik użytkownika, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/przewodnik ECTS 2009 pol.pdf
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu