BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Uglis Jarosław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Ocena stanu i warunków rozwoju turystyki w powiecie milickim
Assessment of the Actual State and Conditions of Tourism Development in Milicki District
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 241-254, rys., tab.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Potencjał rozwojowy, Rozwój turystyki, Powiat
Development potential, Tourism development, County
Note
streszcz., summ.
Abstract
Turystyka jest postrzegana jako wielowymiarowe i dynamiczne zjawisko, oddziałujące na różne sfery życia regionu czy miejscowości. Bez wątpienia jest ona zjawiskiem przestrzennym, psychologicznym, kulturowym, a także ekonomicznym. Jej szczególny wydźwięk wynika z faktu, iż oprócz typowych uczestników rynku turystycznego aktywizuje również wiele innych sektorów gospodarki, pełni rolę stymulatora wzrostu przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru recepcji turystycznej. Stanowi także kluczowy i priorytetowy składnik rozwoju każdego regionu, a zwłaszcza tych, które obfitują w bogate walory przyrodnicze, krajobrazowe czy kulturowe. Zdaniem wielu teoretyków i praktyków przedmiotu turystyka jest i będzie w najbliższych latach najszybciej rozwijającą się gałęzią gospodarki świata, przynoszącą największe dochody i stale zwiększającą zatrudnienie.(fragment tekstu)

The aim of the study is to show the actual state and conditions of tourism development in Milicki district. The results indicate that Milicz region has huge development potential for tourism, because it is one of especially predestined regions of Lower Silesia. Its characteristic feature is a really unusual complex of carp ponds in the nature reserve of "Stawy Milickie", which in 1995 was included on the list of the protected areas under the Ramsau Convention. It covers an area of 8000 hectares and there are many species of plants, wild animals and birds. Diversified nature and culture of Milicki district can offer a lot to potential tourist. Looking ahead, it is going to become one of the most popular areas on weekend recreation and relaxation for local and international tourists. It has touristic potential (attractions, infrastructure), which is a chance for this region development.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. D.J. Telfer, Zarządzanie turystyką a rozwój, w: Zarządzanie turystyką, red. L. Pender i R. Sharpley, PWE, Warszawa 2008
  2. A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001
  3. R. Sharpley, Turystyka a środowisko, w: Zarządzanie turystyką, red. L. Pender i R. Sharpley, PWE, Warszawa 2008
  4. J. Uglis, Rola agroturystyki w rozwoju gospodarczym powiatu milickiego, w: Rola turystyki w gospodarce regionu, vol. II, Usługi turystyczne jako podstawa gospodarki turystycznej, red. J. Marak, J. Wyrzykowski, Monografie WSH, Wrocław 2009
  5. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005
  6. A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2002
  7. T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyczna Polski, PWE, Warszawa 2002
  8. W. Hasiński, M. Głaz, S. Kemona, Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodów gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku, w: Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, red. E. Pałka, Studia Obszarów Wiejskich, tom 5, Warszawa 2004
  9. A. Spychała, Zagospodarowanie turystyczne Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy", w: Turystyka a ochrona środowiska przyrodniczego - stan i perspektywy badań, red. S. Piecha, Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XXV, PAEK, Warszawa 2009
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu