BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wanagos Marzena (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Rozwój produktów turystyki aktywnej województwa warmińsko- -mazurskiego jako przykład wykorzystania potencjału regionu
The Development of Active Tourism in Warmia and Mazury as an Example of the Potential of the Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 271-280
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Rozwój produktu, Turystyka, Województwo
Product development, Tourism, Voivodship
Note
streszcz., summ.
Abstract
Potencjał turystyczny jest określany jako zespół elementów środowiska przyrodniczego i antropogenicznego oraz działań człowieka, które mogą być wykorzystane dla uprawiania bądź zajmowania się turystyką. Potencjał turystyczny obejmuje więc wszelkie zasoby strukturalne i funkcjonalne warunkujące rozwój turystyki na określonym terenie. Elementy potencjału turystycznego to zasoby strukturalne (walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne, dostępność komunikacyjna) oraz zasoby funkcjonalne (ekonomiczne, polityczne, kulturowe, społecznodemograficzne, psychologiczne, technologiczne, ekologiczne)1. Szeroki zakres pojęcia "potencjału turystycznego" skłania do tego, aby analizując konkretny obszar, rozpatrywać go w zawężonym zakresie dla potrzeb konkretnego problemu lub kierunku rozwoju turystyki, np. turystyki aktywnej.(fragment tekstu)

Particularly rich natural and cultural values of Warmia and Mazury, create ideal conditions for tourism development. Among the types of tourism, which heave particularly strong ties with the natural environment, we should point out the active tourism. Although this concept is quite wide, but nowadays often used, and it is determining the various forms of tourist and recreational activities. The warmińsko-mazurskie voievodeship has excellent conditions of the development of active tourism. It has become a priority in the records of strategic plans for tourism development, and consequently these plans are implemented as indicated by numerous examples.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa, 2005
  2. K. Młynarczyk, Przyrodnicze uwarunkowania animacji turystyki aktywnej, "Nauka, Przyroda, Technologie", t. 2, z. 4, Poznań 2008
  3. J.P. Piotrowski, B. Tekieli, W kręgu strategii krajowego produktu turystycznego Polski, w: Turystyka w gminie i powiecie, red. A. Gordon, Wyd. Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu