BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrąchol Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Programy multipartnerskie jako kolejny etap w budowie lojalności konsumentów
Multipartners Programs as Following Stage under Construction Loyalty
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 291-297
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Klient, Lojalność klientów, Programy lojalnościowe
Customer, Customer loyalty, Loyalty programs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Programy multipartnerskie stanowią coraz częściej spotykane narzędzie w budowaniu lojalności klienta oraz poznawaniu jego preferencji nabywczych. W artykule przeanalizowano zagadnienie programów multipartnerskich w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym na rynku polskim, na przykładzie programów Premium Club, Payback oraz Toyota More. Przytoczono takŜe wyniki badań nad popularnością narzędzia, jakim jest program multipartnerski, oraz doborem partnerów do programu(abstrakt autora)

Multipartners programs are increasingly common tool for building customer loyalty and knowledge of purchasing preferences. The paper examines the issue of multipartners programs in theory and practice in the Polish market, based on the examples of Premium Club, Payback, and Toyota More programs. There are also quoted the results of research into popularity of tool which is a multipartners program and selection of partners for the program(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów; Modele, motywacja, pomiar, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008,
  2. P. Kwiatek, Programy lojalnościowe; budowa i funkcjonowanie, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu