BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dłubakowska-Puzio Ewa (Politechnika Koszalińska), Puzio Kamil (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Title
Możliwości wykorzystania teorii marketingu relacji w hotelarstwie
Possibilities of using the Theory of Relationship Marketing in Hospitality
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 299-309, tab., rys.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Hotelarstwo, Teoria marketingu
Hotel industry, Marketing theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie istoty marketingu relacji i możliwości wykorzystania go w hotelarstwie. W artykule omówiono narzędzia wykorzystywane w tworzeniu pozytywnych i trwałych relacji. Szczególną uwagę zwrócono na programy lojalnościowe i ich rolę w kształtowaniu relacji z klientem(abstrakt autora)

The paper aims to show the essence of relationship marketing and the possibilities of using it in the hospitality. The paper discusses the tools used to create positive and lasting relationships. Particular attention was paid to the loyalty programs and their role in shaping the customer relationship(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007,
 2. F. Buttle, Relationship Marketing, Paul Chapman Publishing Ltd, London 1996
 3. E.K. Geffroy, Clienting, Placet, Warszawa 1993,
 4. J. Egan, Relationship Marketing, Pearson Education Inc., Upper Saddle River 2008
 5. Marketing usług, red. J. Perenc, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005
 6. R. Palmer, A. Lindgreen, J. Vanhamme, Relationship Marketing: School of thought and future research directions, "Marketing Intelligence&Planning" 2005, No. 3, za Marketing partnerski. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, "Marketing i Rynek" 2005, nr 10
 7. E. Gummeson, Total Relationship Marketing, Butterworth-Heinemann, Burlington 2008
 8. R.D. Reid, D.C. Bojanic, Hospitality Marketing Management, John Wiley&Sons, Inc., Hoboken 2009,
 9. Z. Waśkowski, Zastosowanie marketingu partnerskiego na rynku B2B, "Marketing i Rynek" 2006, nr 6,
 10. Efektywność marketingu, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2005
 11. M. Ali, Marketing i public relations w małej firmie, Helion, Gliwice 2009
 12. J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004
 13. M. Mitręga, Marketing relacji. Teoria i praktyka, Cedewu, Warszawa 2008
 14. M. Rese, A. Soellner, B.P. Utzig, Relationship Marketing, Springer Verlag, Heidelberg 2003
 15. M. Trejtowicz, Wciągnąć klienta w dialog, "Marketing w Praktyce", maj 2007, numer 111
 16. Zarządzanie relacjami w usługach, red. K. Rogoziński, Difin, Warszawa 2006,
 17. B.V. Looy, P. Gemmel, R. Dierdonck, Services Management, Pearson Education, Upper Saddle River 2003
 18. K. De Wulf, G. Odekerken-Schroeder, D. Iacobucci, Investments in Consumer Relationships: A Cross- Country an Cross-Industry Exploration, "Journal of Marketing" 2001, nr 65
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu