BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzycki Piotr (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Grobelny Jacek (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Wiesner Wojciech (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Title
Górskie schroniska a potencjał turystyczny Karkonoszy
Backpacker Hostels und das Touristische Potential von Karkonosze (Riesengebirge)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 295-306, rys.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Konkurencyjność regionów, Turystyka
Regions competitiveness, Tourism
Note
streszcz., Zsfg.
Abstract
Konkurencyjność górskich rejonów turystycznych w sposób istotny uzależniona jest od występujących w nich zasobów turystycznych oraz dobrze rozwiniętej infrastruktury turystycznej. Znaczenie tego drugiego elementu (zagospodarowanie turystyczne) dla turystyki bardzo mocno podkreślał już w latach ubiegłych O. Rogalewski, który twierdził, że "uprawianie turystyki jest możliwe dzięki temu, że trasy, po których turysta porusza się, oraz miejsca, w których przebywa, są wyposażone w urządzenia ułatwiające, a niekiedy w ogóle umożliwiające zaspokojenie podstawowych potrzeb, jakie odczuwa on w czasie swojej podróży"1. Wymieniając te potrzeby (m.in. dotarcia do celu podróży i poruszania się po nim, odżywiania się, noclegu przy wędrówkach trwających dłużej niż jeden dzień), autor wskazywał również na urządzenia, które umożliwiają ich zaspokajanie. Są to: baza komunikacyjna, żywieniowa, noclegowa i towarzysząca. W przypadku obszarów górskich ten "czysty" podział często jednak nie występuje. Miejscem, które skupia w sobie większość funkcji przypisanych urządzeniom bazy noclegowej, żywieniowej i towarzyszącej, jest schronisko górskie. Potwierdza to T. Lijewski i inni w przyjętej przez siebie definicji schroniska, z której można dowiedzieć się, że "(...) poza noclegami obiekty te świadczą również usługi gastronomiczne lub co najmniej dysponują urządzeniami umożliwiającymi przyrządzanie posiłków przez turystów oraz dysponują suszarnią odzieży i ewentualnie wypożyczalnią sprzętu".(fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1977
  2. T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 1998
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu