BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołąb Edyta (Politechnika Gdańska)
Title
Budowanie relacji wyższego stopnia jako sposób konkurowania na rynku usług hotelarskich
The Higher Level Relationships Building Process as Method of Competition on the Hotel Services Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 321-330, tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Hotelarstwo, Rynek, Konkurowanie na rynkach branżowych, Relacje organizacja-otoczenie
Hotel industry, Market, Competitiveness of products, Organization-environment relations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono programy lojalnościowe jako główne narzędzie pozwalające na budowanie trwałych relacji z klientami. Programy te przedstawiono na przykładzie rynku usług hotelarskich. Są to programy stosowane przez Grupę Hotelową Orbis - największą grupę hotelową w Polsce. Tworzenie relacji wyŜszego stopnia ukazano jako sposób osiągnięcia przewagi konkurencyjnej(abstrakt autora)

The paper presents a loyalty programs as a tool of building strong relationships with the customers. These programs have been presented on the example of the hotel services market. These programs are used by Orbis Hotels Group - the biggest hotel chain in Poland. The process of building higher level relations was shown as a method which helps to achieve competitive advantage.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996
  2. M. Mitręga, Marketing relacji. Teoria i praktyka, Wydawnictwa Fachowe Cedetu.pl, Warszawa 2008
  3. Analizy trzech wybranych programów Grupy Hotelowej Orbis dokonano równieŜ w: E. Gołąb, Programy lojalnościowe jako narzędzie tworzenia i kształtowania relacji z klientami na przykładzie wybranych programów Grupy Hotelowej Orbis, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. E. Skawińska, Monografia, Instytut InŜynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu