BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybek Maria (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Znaczenie i systemy marketingu wewnętrznego wykorzystywane w działalności firm
The Importance and Systems of Internal Marketing used in Companies' Operations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 331-339, rys.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Marketing, Przedsiębiorstwo
Marketing, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu zaprezentowano argumenty i uwarunkowania rozwoju marketingu wewnętrznego w przedsiębiorstwach XXI wieku. Określono istotę, zasady i znaczenie wewnętrznego marketingu relacji. Na przykładzie wybranej firmy budowlanej przedstawiono rodzaje systemów, które stymulują rozwój relacji pomiędzy pracownikami. Oprócz powszechnie stosowanych w przedsiębiorstwach systemów: komunikacji, szkoleń i motywacji pracowników, badany podmiot wykorzystuje dodatkowo system oceny pracowników oraz system samooceny kadry. Działania te zwiększają lojalność pracowników oraz wywierają wpływ na rozwój firmy i umacnianie jej pozycji rynkowej(abstrakt autora)

Arguments and conditionings of development of internal marketing of 21st century enterprises are presented in the paper. The essence, principles and meaning of internal relationship marketing are determined. On the example of a construction company there are presented kinds of systems which stimulate development of relations between employees. Apart from systems commonly used in enterprises: communication, trainings and employees' motivation, the researched entity additionally uses personnel assessment system and staff's selfassessment system. These actions increase loyalty of employees, company's development and strengthening of market position.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Leverin, V. Liljander, Does relationship marketing improve customer relationship satisfaction and loyalty? "International Journal of Bank Marketing" 2006, vol. 24, no. 4
 2. I.H. Gordon, Relacje z klientami. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001, s. 345.
 3. Ph. Kotler, Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004,
 4. W.E. Greene, G.D. Walls, L.J. Schrest, Internal Marketing. The Key to External Marketing Success. "Journal of Services Marketing" 1994, vol. 8, no. 4
 5. E. Rudawska, Rola i techniki marketingu wewnętrznego w kształtowaniu relacji z klientami instytucjonalnymi, w: Marketing relacji na rynku business to business, red. M. Mitręga, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007
 6. J. Donelly, J. George, Marketing of Services. American Marketing Association, Chicago 1981
 7. M. Rafig, P.K. Ahmed, Advances In the internal marketing concept: definition, synthesis and extension, "Journal of Services Marketing" 2000, vol. 14, no 6,
 8. K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999
 9. A. Olszańska, Strategia marketingu wewnętrznego, w: Strategie marketingowe, red. H. Mruk, Poznań 2002,
 10. Marketing usług, red. J. Perenc, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005
 11. A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996
 12. Ch. Grönroos, Service management and Marketing, Lexington Books, USA 1990
 13. R. Furtak, Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003
 14. A. Presz, Instrumenty marketingu relacji na przykładzie koncernu motoryzacyjnego Toyota Motor Poland, w: Marketing relacji w przedsiębiorstwach i instytucjach rynkowych, red. A. Lumiński, R. Milic- Czerniak, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 2005
 15. W. Golnan, M. Kalinowski, J. Litwin, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007
 16. Z. Jasiński, Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu