BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pilarski Stanisław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Narzędzia crm w firmie marketingu bezpośredniego
The Tools of Crm in The Direct Marketing Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 353-366, tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Marketing bezpośredni, System recentCRM
Direct marketing, RecentCRM system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest wypełnienie luki informacyjnej dotyczącej zjawiska CRM i zbadanie zadowolenia pierwszych klientów firmy działającej na zasadach marketingu bezpośredniego z budowania relacji z nimi. Firma buduje dobre relacje ze swoimi dystrybutorami, dba o ich rozwój i zdobywanie wiedzy merytorycznej o produktach. Oferowany pakiet narzędzi do kontaktu: pierwszy klient - firma oraz dystrybutor - konsument, nie jest wykorzystywany przez wszystkich dystrybutorów. Korporacja nie ma gwarancji, iż stosując narzędzia CRM zadowoli wszystkich współpracujących. Może jednak poznać ich oczekiwania, aby usatysfakcjonować kaŜdego klienta z osobna(abstrakt autora)

The objective of the paper is fulfillment of the information gap related to the phenomenon of CRM and analysis of the level of satisfaction with relations of the first clients of a company, operating according to the rules of the direct marketing. The company creates good relations with distributors; it cares for their development and cognition of substantive knowledge about products. The offered package of instruments: for the client-company and distributor-consumer contacts, is not used by all respondents. The company does not have a warranty, that it will satisfy all co-workers with the use of CRM instruments. The company may recognize their expectations and to satisfy each individual client(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Dyche, CRM. Relacje z klientami, Wyd. One Press, Gliwice 2002, s. 35-39. I. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001,
  2. E. Frąckiewicz, E. Rudawska, Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem koncepcji Customer Relationship Management, "Przegląd Organizacji" 2004, 7-8,
  3. M. Stanusch, A. Stachowicz-Stanusch, Serce CRM - baza wiedzy o klientach, "Marketing i Rynek" 2004, nr 10,
  4. K. Mazurek-Łopacińska, Badania marketingowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu