BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panfiluk Eugenia (Politechnika Białostocka)
Title
Identyfikacja produktu turystycznego Puszczy Białowieskiej
Identification of a Tourist Product of the Bialowieska Forest
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 363-376, tab., rys.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Produkt turystyczny, Lasy
Tourist product, Forests
Note
streszcz., summ.
Abstract
Turystyka to zjawisko społeczne, a jednocześnie prężnie rozwijająca się gałąź gospodarki narodowej. Przyjmując też pogląd, iż turystyka jest ściśle zależna od środowiska, należy stwierdzić, że jej rozwój związany jest ze ściśle określoną przestrzenią. Warunkiem koniecznym do wyodrębnienia z dowolnej niejednorodnej przestrzeni obszaru, na którym rozwija się turystyka, jest występowanie ruchu turystycznego oraz zagospodarowania turystycznego, którego wielkość i charakter pozwalają określić typ przestrzeni. Tak wyodrębniony obszar określa się jako przestrzeń turystyczną1. Z ekonomicznego punktu widzenia, o sile i specyfice funkcjonowania turystyki w wyodrębnionej przestrzeni turystycznej decyduje produkt turystyczny. Jego wyodrębnienie pozwala na opracowanie długofalowej polityki rozwoju turystyki na określonym obszarze2. Celem artykułu jest identyfikacja obszarowego produktu turystycznego Puszczy Białowieskiej i wyodrębnienie najsilniejszych elementów jego struktury. Konieczność podjęcia badań z zakresu identyfikacji produktu turystycznego Puszczy Białowieskiej, mimo iż od kilku lat występuje tam wzmożony ruch turystyczny, wynika z kilku przesłanek. Badany obszar nie posiada programu rozwoju turystyki, zatem pozbawiony jest jednolitych narzędzi zarządzania.(fragment tekstu)

The basis of this article is identification of the tourist product of the Bialowieska Forest and highlighting strongest elements of its structure. For the purpose of identification of the tourist product empirical materials of a research carried out in 2006 have been used. This study is based on the theoretical foundations from the field of the tourist product as a subject of tourist supply. Methodology of the study process has been discussed in detail. Thanks to the research analysis it has been possible to pinpoint the existence of regional tourist product - the Bialowieska Forest with its core elements: National Bialowieski Park and the European bison (wisent). The structure of the product consists of natural environment attractions, complemented to some extent with cultural attractions. However, concentration of tourist activity around (the settlement of) Bialowieza is worrying. It may lead to a decrease in quality of the natural environment and loss of the unique value which is crucial to the attractiveness of the Bialowieska Forest region.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. B. Włodarczyk, Przestrzeń turystyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009
 2. A. Panasiuk, Produkt turystyczny, w: Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 3. J.Ch. Holloway, Ch. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997
 4. A.S. Kornak, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 1979, s. 159; S. Wodejko, Czynniki wpływające na rozwój turystyki międzynarodowej, Ruch turystyczny - Monografie, Warszawa 1975
 5. S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa 1995
 6. V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996
 7. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005
 8. B. Hołderna-Mielcarek, Regionalizacja produktu turystycznego, "Rynek Turystyczny" 1988, nr 12,
 9. E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Monografie i Opracowania, nr 442, SGH, Warszawa 1998
 10. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003
 11. E. Panfiluk, Wybrane aspekty gospodarowania krajobrazem, "Ekonomia i Środowisko" 2008, nr 1
 12. R.L. Oliver, A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions, "Journal of Marketing Research" 1980
 13. M. Smoleński, Satysfakcja klienta w turystyce wiejskiej, w: Innowacje w rozwoju turystyki, red. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008
 14. K. Matzler, H. Pechlaner, Guest satisfactions barometer and benchmarking; Experiences from Austria, "Journal of Quality Assurance In Hospitality and Tourism" 2001
 15. A. Parasuraman, L.L. Berry, V.A. Zeithaml, More on improving service quality measurement, "Journal of Retailing" 1993
 16. R.L. Oliver, R.T. Rust, S. Varki, Customer delight: Fundations, findings and managerial insight, "Journal of Retailing" 1997
 17. I. Rodigues del Bose, H. San Martin, Tourist satisfactions, A cognitive - Affective Model, "Annals of Tourism Research" 2008
 18. C. Geng-Qing Chi, H. Qu, Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction loyalty: An integrated approarch, "Tourism Management" 2008
 19. E. Panfiluk, Przydatność przestrzeni województwa podlaskiego na potrzeby turystyki, w: Konkurencyjność produktów turystycznych, red. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2009
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu