BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chlipała Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Kodowanie przekazu w kontekście kulturowym - studium reklam społecznych w świetle kontinuum kultur narodowych Halla
Coding Communication Message in the Cultural Context - an Analysis of Social Advertising in the Light of Hall's Cultural Factors
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 363-374, il., rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Keyword
Reklama, Kultura
Advertising, Culture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł został poświęcony problematyce różnicowania przekazu promocyjnego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego. Celem artykułu jest zaprezentowanie różnic w kodowaniu przekazów społecznych w kulturach wysoko-, średnio- i niskokontekstowych. Tekst składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter teoretyczny, stanowi wprowadzenie do poruszanych w tekście problemów kodowania przekazu, specyfiki reklamy społecznej oraz tworzenia reklamy z uwzględnieniem kontekstu kulturowego. Druga część zawiera wyniki analizy przekazów społecznych oraz wnioski.(abstrakt oryginalny)

The paper is focused on differentiation of communication message taking into consideration cultural context. The goal of this paper is to present different types of social message's coding in the law-, medium-, and high context cultures. The text is divided into two parts. In the first one, theoretical background of advertising coding, social advertising features and cultural context are presented. The second part includes the results of the social campaigns' analysis and conclusions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Gebethner&Ska, Warszawa 1994.
 2. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 3. J. Mikułowski Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2003.
 4. J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wyd. Astrum, Wrocław 1999.
 5. Ograniczenia polityki standaryzacji komunikatów promocyjnych ze względu na uwarunkowania kulturowe potwierdza przegląd kampanii dokonany w: A. Mudroch, Kreatywność w reklamie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 165-171.
 6. J.W. Carey, A cultural approach to communication, "Communication", vol. 2, s. 1-22.
 7. D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 8. J.W. Wiktor, Komunikacja marketingowa na rynkach międzynarodowych, w: J.W. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska, Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008.
 9. J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970.
 10. R. Winkler, Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 11. F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 12. A. Sargeant, Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 13. W. Wymer Jr., P. Knowles, R. Gomes, Non Profit Marketing. Marketing Management for Charitable and Nongovernmental Organizations, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu