BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sieczko Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rola kuchni regionalnych w kreowaniu lokalnego produktu turystycznego
The Role of Regional Cuisine in the Creation of the Local Tourism Product
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 391-400, rys., tab.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Region, Produkt turystyczny
Region, Tourist product
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wykorzystanie regionalnych kuchni w turystyce i stworzenie z nich produktu turystycznego nie jest zjawiskiem nowym. Z powodzeniem stosują to Francuzi, Włosi, a nawet Węgrzy czy Niemcy. Poprzez utożsamienie konkretnej potrawy z danym miejscem można wśród turystów i odwiedzających spowodować zainteresowanie danym regionem, zachęcić do ponowienia przyjazdu, a nade wszystko w sposób przyjemny spędzić czas wolny. Czynność jedzenia może być prostym zaspokojeniem potrzeb fizjologicznych człowieka. Jednak można potraktować ją również jako zaproszenie do spędzenia przyjemnego odpoczynku w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych, poznania kultury regionu czy nabycia nowych umiejętności kulinarnych. Doznania kulinarne są jednym z przeżyć, które pozostają w nas po powrocie z podróży. Są też indywidualnym wspomnieniem towarzyszącym nam już od czasów dzieciństwa. Są tym, co zakodowane pozytywnie będzie skłaniało nas do poszukiwania i odkrywania na nowo zapamiętanych smaków i zapachów. Turyści, przebywając poza miejscem stałego zamieszkania, korzystają z placówek gastronomicznych. Mogą to być placówki stanowiące element obiektu hotelowego, motelowego czy pensjonatu, ale też często samodzielne placówki typu bary, karczmy, gospody itp. Usługa gastronomiczna w polskim prawie nie jest zdefiniowana1. Sektor ten jest bardzo zróżnicowany zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym.(fragment tekstu)

The article discusses the importance of regional cuisine as a tourism product implemented by the local gastronomy. It is based on rural entrepreneurship Agrinpol and the European Network of Regional Culinary Heritage. It analyses both gastronomic offer available in the test sites as well as the interior space and extra features associated with the culture of the region expressed by local folk events, festivals and meetings with craftsmen.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Sala, Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa 2004
  2. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2002
  3. J. Łozińskiego, Od karczmy do kawiarni, w: Wokół stołu i kuchni, Wyd. Tentem, Warszawa 1994
  4. B. Baranowski, Polska Karczma. Restauracja. Kawiarnia, Wyd. Ossolińskich, Warszawa 1979
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu