BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grębosz Magdalena (Politechnika Łódzka)
Title
Promocja marek lokalnych przez firmy francuskie na polskim rynku
Promotion of Local Brands by French Companies on the Polish Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 385-395, rys.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Keyword
Promocja, Marka, Reklama
Promotion, Brand, Advertising
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawione zostaną wyniki badań empirycznych dotyczące identyfikacji charakterystycznych dla marki instrumentów promocji stosowanych przez inwestorów francuskich, zarządzających w Polsce markami lokalnymi. Analiza wyników badań pokazuje, iż inwestorzy francuscy skupiają się na regularnej promocji marek lokalnych. Zaprezentowane zostaną najczęściej wykorzystywane instrumenty promocji marki w zależności od rynku i rodzaju działalności badanych firm oraz w zależności od rodzaju stosowanej strategii marki lokalnej. Poruszona zostania także problematyka roli reklamy w promocji marki lokalnej.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the results of empirical studies on the identification of marketing communication instruments particular to local brands and used by French investors in Poland. Analysis of the results reveals that French investors pay attention to regular local brand promotion. The most often used instruments of local brand promotion are presented, taking into consideration type of market, type of companies' activities and type of local brands. The problem of the role of advertising in local brand promotion is also presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M.K. Witek-Hajduk, Zarządzanie marką, Difin, Warszawa 2001.
  2. R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka, tom 2, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989.
  3. H. Jaoui, F-M. Pons, La communication pratique au service des entreprises, ESF Editeur, Paris 1992.
  4. A. Ryłko-Kurpiewska, Komunikacja i reklama, "Marketing i Rynek" 2002, nr 11, s. 13-18.
  5. J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan, Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  6. J.F. Variot, La marque postpublicitaire, Village Mondial, Paris 2001.
  7. J. Kall, Czy siła marki zależy od reklamy?, "Marketing w Praktyce" 2002, nr 7, s. 7-10.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu