BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bryndziak Szymon (Uniwersytet Łódzki)
Title
Opodatkowanie jako instrument polityki ochrony środowiska
Taxation as an Instrument of Environmental Policy
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 93, s. 25-37, bibliogr. 19 poz.
Studies in Law and Economics
Keyword
Ochrona środowiska, Instrumenty ochrony środowiska, Opodatkowanie, Podatki ekologiczne
Environmental protection, Instruments for environment protection, Taxation, Green taxes
Note
summ.
Abstract
This paper provides an overview of key economic issues in the use of taxation as an instrument of environmental policy. This article presents the concept of the ecological tax reform as the process of shifting the tax burden from employment, income and investment, to pollution and waste. This paper reviews the theoretical problems of ETR like double dividend hypothesis. The purpose of this article is to show the variety of green taxes in EU Member States and the Polish tax solutions applied in this regard. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz.150 ze zm.
 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r., Dz.U. z 2013 r., poz. 888.
 3. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r., Dz.U z 2005 r., Nr 25, poz. 202, ze zm.
 4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.
 5. Bosquet B., Environmental tax reform: does it work? A survey of the empirical evidence, Ecological Economics 2000/34, s. 19-32.
 6. Environmental Taxes and Green Tax Reform, OECD, Paris 1997.
 7. Fullerton D., Metcal G.E., Environmental Taxes and the Double-Dividend Hypothesis: Did You Really Expect Something For Nothing?, Chicago - Kent Law Review 1998/73/1, s. 221-256.
 8. Fullerton D., Leicester A., Smith S., Environmental Taxes, NBER Working Paper Series 2008/14197.
 9. Goulder, L.H., Environmental Taxation and the "Double Dividend": A Reader's Guide, International Tax and Public Finance 1995/2, s. 157-183.
 10. Guziejewska B., Podatek ekologiczny jako instrument nowoczesnej polityki fiskalnej, Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., Ekonomiczne Problemy Usług, 2009/36, s. 115-121.
 11. Hamilton C., Schlegelmilch K., Hoerenr A., Milne J., Environmental Tax Reform, Australian Conservation Foundation, Melbourne 2000.
 12. Klok J., Larsen A., Dahl A., Hansen K., Ecological Tax Reform in Denmark: history and social acceptability, Energy Policy 2006/34, s. 905-916.
 13. Kosikowski C., Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wyd. ABC, Warszawa 2003.
 14. Kudełko M., Pękala E., Ekologiczna reforma podatkowa - wyzwania i ograniczenia, Problemy Ekologii 2008/12/1, s. 17-24.
 15. Podstawka M., Finanse, PWN, Warszawa 2010.
 16. Polarczyk K., Wydatki publiczne w Polsce na tle państw Unii Europejskiej, Wyd. Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa 2007.
 17. Śleszyński J., Ekologiczna reforma fiskalna w krajach Unii Europejskiej, [w:] Ekologiczna reforma fiskalna jako instrument integracji polityk sektorowych z polityką ekologiczną, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2005, s. 9-30.
 18. The double dividend and environmental tax reforms in Europe, EC-IILS, Joint Discussion Paper Series No. 13, International Labour Organisation, 2011.
 19. The Political Economy of Environmentally Related Taxes, OECD, Paris 2006.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu