BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Jarosław A. (Politechnika Łódzka)
Title
Formy i warianty stosowania marki w komunikacji marketingowej
Forms and Variants of Brand's Usage in Marketing Communication
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 409-421, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Keyword
Marka, Komunikowanie marketingowe
Brand, Marketing communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule autor podejmuje próbę klasyfikacji stosowania marki w komunikacji marketingowej. Oparł się o badania empiryczne o charakterze pilotażowym, w których analizował reklamy prasowe i telewizyjne o zasięgu ogólnopolskim. Według niego można wyróżnić dwie podstawowe formy i pięć wariantów stosowaniu marki w komunikacie marketingowym: bez marki, jedna marka, architektura marek, współpraca marek, stosowanie elementów wsparcia marki.(abstrakt oryginalny)

In the paper the author attempts to make a classification of brand's usage in marketing communication. The preliminary empirical research has been carried out. They contained the analysis of nationwide press and TV advertising in Polish market. On this ground the author distinguished two forms and five variants of brand's usage in marketing communication: without brand, one brand, brand's architecture, brand's cooperation, using brand's assistance elements.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. G. Urbanek, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002.
 2. Biznes międzynarodowy, red. M.K. Nowakowski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 3. L. de Chernatony, Marka. Wizja i tworzenie marki, GWP, Gdańsk 2003.
 4. Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, red. B. Szymoniuk, PWE, Warszawa 2006.
 5. M.R. Solomon, Zachowania i zwyczaje konsumentów, One Press, Helion, Gliwice 2006.
 6. K.L. Keller, T. Aperia, M. Georgson, Strategic Brand Management. European Perspective, Pearson Education, Essex 2008.
 7. J. Kall, ToŜsamość marek należących do sieci detalicznych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005.
 8. M. Dębski, Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa 2009.
 9. Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 10. A. Łapiński, Badania mediów dla celów reklamy, w: Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODiDK, Gdańsk 2001.
 11. Czytacz czytelnikiem, "Press" 2009, nr 11, s. 39.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu