BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Petrykowska Joanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowania nabywców - wyniki badań
The Influence of Television Advertising on Consumers Behavior
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 455-461, rys.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Keyword
Reklama telewizyjna, Zachowania klientów, Zachowania konsumenta
Television advertising, Customer behaviour, Consumer behaviour
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały wyniki badania dotyczącego wpływu reklamy telewizyjnej na zachowania nabywców. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą metody ankiety bezpośredniej na próbie 250 osób. Respondentami były osoby mieszkające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present results of research concerning the influence of television advertising on consumers' behavior. The survey was conducted with the questionnaire method on the sample of 250 respondents from kujawsko-pomorskie voivodeship.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brak
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu