BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rękas Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Dotacje na rozpoczęcie działalności z powiatowych urzędów pracy jako źródło finansowania fazy startu mikroprzedsiębiorstw na przykładzie powiatu świdnickiego
District Employment Agency's Grants to Business Start-Ups as a Source of Financing of Micro-Enterprise Start-Ups - Case Study of Świdnica Province
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 209-218, tabl.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Keyword
Dotacje, Urzędy pracy, Finansowanie przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Subsidies, Labour offices, Financing enterprises, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy poziomu wykorzystania oraz ocena efektywności przyznanych dotacji ze środków Funduszu Pracy na przykładzie PUP w Świdnicy w latach 2006-2008. Dla zrealizowania celu zaprezentowane zostaną także ogólne zasady przyznawania dotacji na rozpoczęcie indywidualnej działalności gospodarczej(fragment tekstu)

Starting up a business and getting it established are the most difficult phases of business development from the financial point of view. A start-up requires continuous financial support, while the sources of financing are hardly available yet, so the prospective businessmen are keen to win the grants offered by District Employment Agencies to the sole proprietors in-the-making. The article focuses on the analysis of absorption and efficiency rates of the grants awarded by the District Employment Agency in Świdnica out of their Labour Fund resources during the 2006-2008 period. To put the analysis results in a proper perspective, the author also presents the general principles governing the grant award system(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. P. Jakubczak, w 2008 roku ponad 50 tys. bezrobotnych otrzymało dotacje na założenie własnej firmy, "Gazeta Prawna" 31.03.2009, nr 82
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu