BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stankiewicz Janina (Uniwersytet Zielonogórski), Bortnowska Hanna (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Możliwości motywowania klientów wewnętrznych banków (w świetle wyników badań)
Possibilities of Motivating Internal Customers of Banks (In the Light of Empirical Research)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 391-404, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Klient, Motywacja oszczędzania, Banki
Customer, Savings motivation, Banks
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badań zrealizowanych w ostatnim kwartale 2008 roku w bankach województwa lubuskiego. Przedstawiono w nim potrzeby zawodowe pracowników zatrudnionych w bankach, a następnie zaprezentowano propozycję systemu motywacyjnego dla lubuskich pracowników bankowych oraz niektóre wymagania jego sprawności(abstrakt autora)

The paper presents the results of research, which was carried out in the last quarter of 2008 in banks of lubuskie voivodeship. It shows the professional needs of bankers, and then the proposal of motivation system for them and some requirements of its efficiency are presented.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996,
  2. A. Benedikt, Motywowanie pracowników w sytuacjach kryzysowych, Wyd. Astrum, Wrocław 2003.
  3. Z. Sekuła, Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa 2008, s. 9; R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998, s. 458; S.P. Robbins, Zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań 2001
  4. M. Czerska, Motywacja, w: A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2002, s. 295-296; S. Borkowska, System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985
  5. M.W. Kopertyńska, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 2009,
  6. Cz. Sikorski, Motywacja jako wymiana - modele relacji między pracownikiem a organizacją, Difin, Warszawa 2004.
  7. T. Oleksyn, Wynagradzanie efektywne - przegląd problemów, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, red. S. Borkowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006
  8. Wprowadzenie do zarządzania personelem, red. A. Szałkowski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000
  9. R. Azembski, Jak banki motywują pracowników?, "Bank" z dnia 26 czerwca 2008
  10. J. Sikora, Motywowanie pracowników, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu